Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ


ΛΟΓΟΣ  Α΄

Περί ποταγή καί μοναχικς πολιτείας
Φόβος το Θεο εναι ρχή τς ρετς, ποος φόβος, ς λέγουσι, γεννται πό τήν πίστιν, καί σπείρεται ες τήν καρδίαν το νθρώπου, ταν νος ατο, φο ποχωρισθ πό τόν περισπασμόν το κόσμου, καί συνάξη τούς συλλογισμούς ατο, τούς περιπλανωμένους τδε κακεσε, καταγίνηται ες τήν μελέτην τς μελλούσης ποκαταστάσεως τς ψυχς.Διά νά Βάλλη τίς θεμέλιον ρετς, δέν εναι λλο καλλίτερον, παρά το ν΄ πομακρυνθ πό τά πράγματα το κόσμου, καί νά διαμείνη ες τόν νόμον το φωτός, στις εναι α εθεαι  καί γιαι ντολαί, τάς ποίας ψαλμοδός Δαβίδ ν πνεύματι γίω σήμανε καί πωνόμασε.Μόλις ερίσκεται νθρωπος, δυνάμενος νά δέχηται νευ ψυχικς βλάβης τήν τιμήν το κόσμου, καί ποςς σως δέν ερίσκεται τοιοτος, κάν σαγγελος θελεν εσθαι κατά τούς τρόπους τς διαγωγς ατό ( καί τοτο συμβαίνει, διότι τήν τιμήν το κόσμου διαδέχεται τιμία.)
ρχή τς δο τς ναρέτου ζως εναι, νά καταγίνεται πάντοτε νος ες τήν μελέτην ταν θείων λόγων, καί νά ξασκεται ες τήν πτωχείαν διότι  ταν νος ποτίζηται ξ κείνων, συντελε ες τήν τελείωσιν ταύτης, γουν ταν νος ποτίζηται   πό τούς λόγους  το θεο, σοί βοηθε ες τήν κατόρθωσιν ταής πτωχείας δέ κατόρθωσις ταής πτωχείας σοί δίδει εκαιρίαν ες τήν μελέτην τν θείων λόγων δέ βοήθεια τν δύο τούτων  σε ανεβαζει  ταχέως ες τήν τελειόητα τν ρετν.Δέν δίναται τίς  νά πλησιάσει ες τόν  Θεόν, άν δέν πομακρυνθή  απο τόν κόσμον λέγω,χι να ναχωρίση σωματικς,λλά νά πομακρυνθ παντελς πό τά πράγματα το κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου