Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΗΣ ΝΟΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ


 ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ  ΓΕΝΝΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΙΗΣΟΥΝ  ΑΓΑΠΗ.
ησος λοιπόν, παρακαλ σέ καί τρίτον, ς εναι γλυκύ μελέτημα τς καρδίας σου, ησος ς εναι ντρύφημα τς γλώσσης σου’ ησος ς εναι τό δολεσχημα καί δέα το νοός σου: ν συντομία, ησος ς εναι ναπνοή σου καί πότε νά μή κορεννυσαι πικαλούμενος τόν ησον διότι κ τς τοιαυτοις συνεχος καί γλυκυτάτης μνήμης το ησο, θελουσι μφειτευθη, θελουσιν αξηση καί δένδρα μεγάλα θελουσι γεινη ες τήν καρδίαν σου, α τρες κειναι μεγαλαι, καί θεολογικαι ρεται, πίστις,  λπίς, καί γάπη. 
                                            «  Στήν   Δημοτική»   4/11/2010
«Σέ παρακαλ θερμά νά καταγίνεσαι καί μέ ατην τήν καρδιακή καί νοερά προσευχή καί νά τήν χης ς ργο διάλειπτο καί παντοτεινό, λέγοντας στήν καρδιά μέσω το νδιάθετου λόγου τό γλυκύ καί κοσμηπόθητο καί πολυπόθητο νομα το ησο. τόν ησο νά νος μέ τόν νο σου τόν ησο νά ποθς καί νά γαπάς μέ τήν θέλησί σου τόν ησο νά πιστρέφης λες τίς δυνάμεις τς ψυχς  σου κai πo τόν ησο νά ζητς λεος μέ συντριβή καί ταπείνωσι….
Σέ παρακαλ καί γιά τρίτη φορά, ό ησους ς εναι τό γλυκύ μελέτημα τς καρδίας σου, ησους ς εναι τό ντρυφημα τς γλώσσα σου ησους ς εναι συνεχής σχολία καί δεά του νο σου καί ν συντομία, ησους ς εναι ναπνοή σου καί ποτέ νά μή χορταίνης πικαλούμενος τόν ησου γιατί πό ατην τήν συνεχ καί γλυκύτατη μνημόνευση το ησου θά μφυτευθον καί θά ναπτυχθον ο τρες μεγάλες θεολογικές ρετες, πίστις, λπιδα καί γαπη…»   

       Ek  toυ Βιβλίου Συμβουλευτικόν γχειρίδιον γίου Νικοδμου Αγιορειτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου