Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ


                                    ΕΟΡΤΙΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
                    ΣΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
           ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ  ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

                                                          Κυριακή τῶν βαιων
Τήν Κυριακή τῶν Βαιων ἑορτή τήν θριαμβευτική εἴσοδο το Ἰησοῦ Χριστο στά Ἱεροσόλυμα, τά δέ   πλήθη ἔστρωναν στήν γ τά ροῦχα, κρατώντας στά χέρια τούς κλαδιά φωνάζοντας Εὐλογημένος  ό  ἐρχόμενος ἕν ὀνόματι Κυρίου.
                                                           Μεγάλη Δευτέρα
Τήν Μ. Δευτέρα  ή  Ἐκκλησία μνημονεύει τόν Ἴωσηφ τόν Πάγκαλο, πο τόν πούλησαν τά άδέλφια του στήν Αἴγυπτο ὡς δοῦλο στόν Πετεφρή.H γυναίκα το Πετεφρ μέ τρόπο πονηρό προσπάθησε νά παρασύρει τόν Ἴωσήφ στήν ἁμαρτία.Ἔκείνος όμως ἀντιστάθηκε καί ό θεός τόν Βράβευσε, ἀναδεικνύοντας τόν ἀντιβασιλιά της χώρας το Νείλου.
                                                         Μεγάλη Τρίτη
Τήν Μ. Τρίτη εἶναι Πραβολή τῶν δέκα Παρθένων.Ο πέντε Παρθένες δέν ἦταν ἕτοιμες νά ποδεχθοῦν τόν Κύριον πως ο ἄλλες πέντε.Μέ αύτήν τήν παραβολή ή Ἐκκλησία θέλει νά μᾶς διδάξει ὅτι πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά προυπαντήσουυμε τόν Γλυκύτατον Ίησουν.

                                                         Μεγάλη  Τετάρτη
Τήν Μεγάλη Τετάρτη Ἐκκλησία μνημονεύει τήν πόρνη γυναίκα πο ἄλειψε μέ μύρο τόν Χριστόν ΄πράξη αὔτή της γυναίκας δείχνει τήν ἄγαπη καί τήν ταπείνωσή της.
       
                                                       Μεγάλη Πέμπτη
Στό Μυστικό Δεπνο Χριστός συντρώγει μέ τούς μαθητᾶς του, τούς λέει ὅτι θά σταυρωθε καί ὅτι κάποιος θά τόν προδώσει.Ἀργότερα πηγαίνει στό ὅρος τῶν Ἔλαιων γιά νά προσευχηθε. Μέ τόν μυστικό Δεπνο ἔχουμε τήν παράδοση πό τόν Ἴησου Χριστό, τό Μυστήριο τς Θείας Εὔχαριστείας.

                                                         Μεγάλη  Παρασκευή
Τήν Ἅγια καί Μ. Παρασκευή Ἐκκλησίας μᾶς προσκυνε τά ἅγια καί Σωτήρια καί φρικτά Πάθη καί τήν Σταύρωση το Χριστο μας, γιά τήν σωτηρία το ἄνθρωπου.

                                                          Μεγάλο Σάββατο
Τό Μ. Σάββατο ἔγιναν δύο σπουδαία γεγονότα.
ταφ το Χριστο καί ή κάθοδός του στόν Ἅδη.

                                                          Τό Ἅγιον  Πάσχα
 Τό  Αγιον Πάσχα  ή  Ἐκκλησία μᾶς γιορτάζει τήν Ἄνάσταση το Χριστο.Μέ τήν Ἄαστασή του καταπατήθηκε Θάνατος, δέ  Ἀδάμ  καί Εὕα μπῆκαν πάλιν στόν Παράδεισον. Ἄνασταση το Χριστο εἶναι τό σπουδαιότερο γεγονός τῆς Ἱστορίας.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου