Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Eόρτιον Άφιερωμα εις την Ιερά Μονή του ¨Αγίου νικολάου Άναπαυσά


                                                         ΕΟΡΤΙΟΝ  ΑΦΙΕΡΩΜΑ                                                                                                    ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                                             ΑΝΑΠΑΥΣΑ   ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
                                 500 ΧΡΟΝΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ                                                                      ΚΑΙ    ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ     ΑΓΙΟΜΕΤΕΩΡΙΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
                                               ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
                                                   1510 - 2010                                       
                                           πό το  Καθηγουμένου
                     Τς ερς Μονς γίου Νικολάου ναπαυσ           
                                γίων Μετεώρων ρχιμ. Πολυκάρπου

ερά Μονή το γίου Νικολάου ναπαυσ γίων Μετεώρων, συπλήρωσε τό 2010, 500 χρόνια ρθοδόξου Παρουσίας καί Μοναχικς γιομετεωρίτικης Μαρτυρίας ησο Χριστο
                                                        1510     2010   
                                                        
Τό Μετεωρίτικο Μοναστήρι το γίου Νικολάου τό νομαζόμενο ναπαυσ, βρίσκεται πολύ κοντά στό γραφικό Καστράκι, πάνω πό τόν χαμηλό βράχο τς Δούπιανης.Τριγύρω της βλέπει κανείς τά ρειπωμένα μοναστήρια Προδρόμου, γίας Μονς καί Παντοκράτορος, μέ τά χαλάσματα, ρεπιοθέμελα καί πομεινάρια τους στούς σιωπηλούς καί θλιμμένους λίθινους στύλους τους. γιος Νικόλαος εναι τό πρτο μοναστήρι πο συναντάει κανείς νεβαίνοντας πό Καλαμπάκα καί Καστράκι πρός  Μετέωρα.
Τιμται στήν μνήμη το γίου Νικολάου τν Μύρων τς Λυκίας, το προστάτη τν ρφανν καί τν χειρν, το τροφέα καί πλουτιστ τν «πεινώντων καί πενομένων», το σωτήρα τν  πλεόντων καί ναυτιλλομένων.
βράχος, πάνω στό ποο κτίστηκε τό κομψό ατό μετεωρίτικο μοναστήρι, εναι πολύ μικρός σέ κταση καί στενόχωρος στό πλάτωμα τς κορυφς του, πράγμα πο πηρέασε καί τήν κτιριακή του διαμόρφωση καί συγκρότηση.τσι μονή ναγκαστικά δέν μπόρεσε νά ναπτυχθε σέ κταση καί νά ποκτήσει νετους χώρους καί γι’ ατό ς τελική οκοδομική λύση χρησιμοποιήθηκαν τά λλεπάλληλα πατώματα. πρόσβαση στή μονή γινόταν παλαιά μέ τό παραδοσιακό δίχτυ, πως καί στά λλα μετεωρίτικα μοναστήρια.ργότερα χρησιμοποιήθηκε κρεμαστή ξύλινη κλίμακα.Σήμερα νάβαση πρός τό μοναστήρι το γίου Νικολάου εναι εχάριστη καί ξεκούραστη καθώς προσκυνητής διασχίζει να εδυλλιακό τοπίο γεμάτο πράσινο.Φτάνοντας προσκυνητής στήν ερά μονή συναντάει  πρτα, πρός τά δεξιά, τό πολύ μικρό παρεκκλήσι το γίου ντωνίου  καθηγητο  τς ρήμου καί γετικς ατς μορφς το νατολικο μοναχισμο το ΙΔ΄ αώνα.Μέ βάση λοιπόν τή χρονολόγηση τν σπαραγμάτων ατν τοιχογραφιν το Παρεκκλησίου μπορε  κανείς νά θέσει τίς παρχές το μοναστηκο βίου πάνω στό βράχο το γίου Νικολάου το ναπαυς στόν δ΄ αώνα.λλωστε, σύμφωνα μέ τελευταες σύγχρονες γεωδαιτικές καί στρονομικές μεθόδους το τοπογράφου~μηχανικού του Ε.Μ.Π. κ. Γεωργίου Πανταζ γιά τήν διερεύνηση το προσανατολισμο τν κκλησιαστικν μνημείων, τό ν λόγω παρεκκλήσι το γίου ντωνίου χρονολογεται κριβς στό τος 1350
Στόν πόμενο ροφο , κοντά σ΄ να μακροστινο διάδρομο, εναι κτισμένο τό καθολικό της μονς, ναός το γίου Νικολάου.ποτελεται πό τόν νάρθηκα καί τόν κυρίως ναό, να μονοχρο κτίσμα, μέ χαμηλό τρολλο στηριζόμενο σέ τέσσερα τόξα, καί μέ τό ερό Βμα στά νατολικά.Τόσο νάρθηκας σο καί κυρίως ναός εναι καταγραφοι μέ τοιχογραφίες ξαιρετικς τέχνης το ρχηγέτη τς Κρητικς Σχολς Κρητικο ζωγράφου Θεοφάνους Στρλίτζα Μπαθά.Στό τελευταο ροφο το μοναστηριο βρίσκεται παλαιά τράπεζα  διακοσμημένη καί  μέ τοιχογραφίες Παναγία Βρεφοκρατούσα Παραβολή το πτωχο Λαζάρου πλς καί λιτς τέχνης. τράπεζα φιλόκαλα νακαινισμένη σήμερα, χρισιμεύει ς πίσημος χρος ποδοχς.Στόν διο ροφο ερίσκεται τό στεοφυλάκιο τς μονς καί τό νακαινισμένο πό τό 1971, καί πρόσφατα τοιχογραφημένο τό 2.000 πό τόν Καλλιτέχνη γιογράφο Κόν Εθύμιο Μπερδεμπέ, σύμφωνα μέ τήν παροδοσιακή βυζαντινή τεχνοτροπία, παρεκκλήσι το γίου ωάννου το Προδρόμου.
νομασία τς ερς Μονς το γίου Νικολάου το ναπαυς, δέν εναι ξακριβωμένο πο φείλει τήν πωνυμία της οτε πότε λαβε τήν πρωσωνυμία ατή. Νίκος Βέης πιθαναλογε τι μονή νομάστηκε τσι πό κάποιον παλαιόν κτίτορά της, πο θά πρέπει νά τοποτεθε χρονικά στό ΙΔ ΄αώνα, μαζί μέ τίς παρχές τς μοναστικς ζως πάνω στό βράχο ατό.λλοι συσχετίζουν τυμολογικά τό νομα μέ τό ρμα«ναπαύομαι»,όπότε ναπαυσς θά πρέπει νά σημαίνει  τόν τόπο νάπαυσης καί ναψυχς, τόν τόπο στόν ποο κατέφευγαν, μακριά πό τόν κόσμο, ο μοναχοί καί ο κληρικοί γιά νά γκαταβιώσουν ρεμα καί ερηνικά.

                                                             Θεοφάνης καί
                                                   Μνημειακή ζωγραφική
                                                          το 16ου αἰῶνος
16ος αίώνας χαραχτηρίζεται ς αώνας κμς τς μνημιακς ζωγραφικς στά μεγάλα μοναστικά κέτρα το γίου ρους καί τν Μετεώρων. κυρίαρχη ζωγραφική τάση εναι ατή τς ποκαλουμένης κρητικς σχολς, ποία καθιερώθηκε ς πίσημη εκαστική κφραση τς ρθοδόξου κκλησίας. κύριος κπρόσωπος τς τέχνης ατς εναι ζωγράφος θεοφάνης.
Τά βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ατς τς ζωγραφικς τάσης μφανίζονται ρχικά στήν κρητική σχολή ζωγραφικς φορητν εκόνων τόν 15ο αώνα στήν Κρήτη καί εναι ποτέλεσμα κοινωνικν καί καλλιτεχνικν ζυμώσεων πο βρκαν γόνιμο δαφος στό νετοκρατούμενο νησί.
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τς τέχνης το θεοφάνη εναι ψηλή καλλιτεχνική ποιότητα τς ζωγραφικς του.Τό σταθερό του σχέδιο εναι φανερό στήν σύνθεση τν σκηνν καί στήν πόδοση τν μορφν πο ρμονικά συνυπάρχουν στό ρχιτεκτονικό  φυσικό βάθος στό ποο ντάσονται.Στό ργο του συνδυάζει στοιχεα τν ζωγραφικν τάσεων τς στεροβυζαντινς περιόδου καί νανεώνει τό θεματολόγιο μέ νέες παραστάσεις: λιτά εκονογραφικά θέματα χωρίς τίς γραφικές λεπτομέρειες τς παλαιολόγιας ζωγραφικς, κλειστές συμετρικές καί σορροποιμένες συνθέσεις γύρω πό τό κετρικό πρόσωπο τς σκηνς, πρόσωπα πού τά χαρακτηρίζει ρεμία, εγένεια καί χάρη, μορφές σχεδόν στατικές μέ συγκρατημένες χειρονομίες. Θεοφάνης νσωματώνει στό ργο του  στοιχεα πό τήν δυτική τέχνη χωρίς
νά μιμεται, στε νά μήν προσβάλλει τίς α
σθητικές ντιλήψεις το κοινο του, το μοναστικο περιβαλλοντός τν Μεεώρων.
  
                                          Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ    ΤΗΣ   ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ
ερά Μονή γίου Νικολάου ναπαυσ πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές στήν μακρόχρονη πορεία τς φτάνοντας στό χελος το λοκληροτικο φανισμο.Σήμερα Μονή χάρη στήν φροντίδα καί στό μέριστο νδιαφέρον το Φιλομονάχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών καί Μετεώρων Κ.κ Σεραφείμ, μέ τήν Ελογία καί τήν Εχή το δ καί 14 χρόνια γκατασθάθηκα γούμενος τς στορικς καί Παλαιφάτου  ερς Μονς το γίου Νικολάου ναπαυς Μετεώρων, ποία βρίσκεται σέ μία πολύ εχάριστη κατάσταση, καί μετά τήν συντήρησή της καί τήν γενική ποκατάσταση τν ζημιν, παρουσιάζει πολύ καλή εκόνα, ξωτερικά καί σωτερικά τόσο ς χρος πισκέψεως σο καί ς χρος λατρείας, μέ συχνές θεες λειτουργίες καί ερές γρυπνίες.
Ο προσπάθειες προστασίας καί νάδειξης  το κειμηλιακο πλούτου τς μονς, μαρτυρον τήν παρξη μις ζωντανς καί δημιουργικς μοναστικς κοινότητας, πο διαιτηρε νόθευτη τήν ρθόδοξη πνευματική ζωή, διαφυλάσσοντας παράλληλα τήν πολιτιστική κληρονομιά. προσπάθεια διάσωσης το μνημειακο πλούτου ποκτ διαίτερη σημασία σέ μία μονή πως γιος Νικόλαος ναπαυςς, στούς χώρους τς ποίας πάρχει να ργο ψηλς καλλιτεχνικς ξίας, πως ο γιογραφίες το θεοφάνους το Κρητός.Τόσο γιος Νικόλαος σο καί ο πόλοιπες μονές τν Μετεώρων προσφέρουν σήμερα οσιαστικό πνευματικό, κοινωνικό καί πολιτιστικό ργο.Στίς δραστηριότητες τς ερς Μονς γίου Νικολάου ναπαυς περιλαμβάνεται πρόσφατη κδοση πολυτελος τόμου μέ γχρωμες φωτογραφίες καί ριστη κτύπωση. κδοση ατή ταν πόθος μου γαθός καί διακαής πό τήν μέρα χάριτι θεο γκαταστάθηκα στήν ερά Μονή πιστεύοντας τι ατό τό μνημεο τς πίστεώς μας πρεπε νά ναδειχθε μέ κάθε σύγχρονο τρόπο καί μέσο.Εναι χρέος τιμς πρός τήν μοναχική κληρονομιά τν πατέρων μας καί ποχρέωσή μας νά εμαστε καί νά μένουμε φρουροί τν παραδεδομένων ερν ναθεμάτων τους.
πίσης στίς δραστηριότητες τς ερς Μονς νήκει μικρός δηγός διά τούς πισκέπτας τν ερν μονν μέ τίτλο:
                                  
            ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ   ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ    
                   ΙΕΡΑ  ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΑ                           
                                                   στορία καί τέχνη
Η Ίερά Μονή του Αγίου Νικολάου Άναπαυσα Μετεώρων, εχει εκδόσει  το Άτενίζοντας τα Μετέωρα …….στά λληνικά γγλικά Γαλλικά Γερμανικά ταλικά σπανικά καί Ρώσσικα.πίσης χει κδοθ τό νέο CD Βυζαντινς μουσικς πο περιλαμβάνει τόν ρθρο καί τόν σπερινό πό τήν κολουθία το γίου Νικολάου, τό νέο DVD τό ποο περιλαμβάνει στιγμιότυπα πό τήν μοναχική ζωή τς ερς μονς, καί λλα δύο CD μέ τήν Παράκληση το γίου Νικολάου, καί τόν κετήριον κανώνα στόν Γλυκύτατον ησον.
ερά Μονή το γίου Νικολάου ναπαυς Μετεώρων, εναι νδρικό μοναστήρι μέ γούμενο  τόν ρχιμανδρίτη Πολύκαρπο, καί τόν δελφό ερομόναχο Πατέρα Δημήτριο. ρες πισκέψεως: Θερινό καί Χειμερινό ράριο: νοικτό πό 9.00 π.μ μέχρι 3.30 μ.μ.Κάθε Παρασκευή  τό μοναστήρι παραμένει κλειστό.Τό τηλέφωνο πικοινωνίας εναι:
24320 22375 Καρτοτηλέφωνο 24320 77392. Κάθε Παρασκευή τό τηλέφωνο δέν λειτουργε.
Κάθε Κυριακή στήν ερά Μονή το γίου Νικολάου ναπαυσ Μετεώρων τελεται ρθρος καί Θεία Λειτουργία πό τίς 7 τό πρωί μέχρι στίς 9,30 τό πρωί. Πρωτοψάλτης τς ερς Μονς μς εναι Κός ωάννης Σπυράκης.
                                                                                    

                                                         Μέ   γάπη Χριστο
                                                        ρχιμ. Πολύκαρπος

   
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου