Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Εγκύκλιος 2012


    ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ   ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΠΑΣΧΑ       2 0 1  2
          ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
  ΣΤΑΓΩΝ  ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ                                 
                    ------------
         Βλαχαβα & Φειδιου  43
        422 00  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
                       --------


      Ε   Γ   Κ   Υ   Κ   Λ   Ι   Ο   Σ        1 1 7η


ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
 ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Π ρ ό ς
Τούς εὐλαβεῖς  Χριστιανούς τῆς  Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως .

«Νῦν  πάντα  πεπλήρωται  φωτός»
                                                                                                  ( Πασχάλιος  Ὕμνος)
Ἀγαπητοί  μου  Ἀδελφοί,

            Τό  Πάσχα  εἶναι  ἡ  ἑορτή  τοῦ  φωτός.  Ἡ  πιό  φωτεινή  ἡμέρα  τοῦ  ἔτους  εἶναι  ἡ  Κυριακή  τοῦ  Πάσχα!! Αὐτή  τήν  ἡμέρα  τήν  χαίρεται  ὅλη  ἡ  πλάση, τή  χαίρεται   ὁ  ἄνθρωπος, τήν  χαίρονται  περισσότερο   τά  παιδιά. Ὅλα  λάμπουν, ὅλα  εἶναι  φωτεινά, ὅλα  ἀκτινοβολοῦν  μιά  ὑπέροχη  ἀνταύγεια  πού  φαίνεται   στά  πρόσωπα  τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμα  καί   ἐάν  δοκιμάζονται   ἀπό  τόν  πόνο.    
            Ἀλλά   γιατί   αὐτή  ἡ  Πασχαλινή   Κυριακή  χαρακτηρίζεται  ὠς  ἡ  πιό  λαμπρή  καί  φωτεινή  ἡμέρα;
            Αὐτή  τήν  ἡμέρα  κυριαρχεῖ  τό  πρόσωπο  τοῦ  Χριστοῦ. Καί  ὁ  Χριστός  εἶναι  το  Φῶς: «Ἐγώ  εἰμί  τό  Φῶς  τοῦ  κόσμου».( Ἰω. 8,12)  Ὁ  Χριστός   εἶναι  ὁ  φυσικός   Υἱός   τοῦ  αἰωνίου  καί  ἀνάρχου  Πατρός, ἔχει  τήν ἴδια  οὐσία  καί  ὅτι  ἔχει  ὁ  Πατέρας   του  ἔχει  καί  ὁ  Υἱός. «Φῶς, ὁ  Πατήρ, Φῶς  ὁ  Λόγος, Φῶς  καί  τό  ἅγιον Πνεῦμα». Ὁ  Χριστός  συντρίβων  τά  δεσμά  τοῦ  τάφου  ἀνασταίνεται  λουσμένος  μέσα  στό  Οὐράνιο  Φῶς, γιατί  αὐτό  εἶναι  ὁ  ἀναλλοίωτος  καρπός  τῆς  οὐσίας  Του.  Αὐτό  τό  Φῶς  χαρίζει  καί  στούς  νικητές  τοῦ  πνευματικοῦ  ἀγῶνος, τούς  Ἁγίους, τήν  δυνατότητα  νά  ἀντλοῦν  γιά  τήν  ζωήν  των  τήν  κατά  χάριν  φωτεινήν  ζωήν των.  Λαμβάνουν   μέσα  ἀπό τόν  ἀγῶνα  των  καί  τήν  καθημερινή  ἄσκησή  των  παρηγορία  τοῦ  φωτός  καί  γίνονται  φωτοειδεῖς   καί  φῶτα ἑτερόφωτα   τοῦ  Χριστοῦ.  Το  φῶς  αὐτό, ἀγαπητοί  μου   ἀδελφοί, ἔρχεται  καί  σήμερα, ἀλλά  καί  ὅλες τίς  ἡμέρες  τίς  πασχαλινές  καί  μᾶς  λέγει, ὅτι  καί  ἡμεῖς  ἠμποροῦμε  καί  πρέπει  νά  ἀποκτήσουμε  αὐτό  τό ἀναστάσιμο  καί  ἀνέσπερο  φῶς  στήν  καθημερινή  ζωή  μας. Φωτεινή  παρουσία, φωτεινό  πρόσωπο, φωτεινές  σκέψεις, φωτεινά  καί  «ἅλατι  ἡρτημένα» λόγια,  θά  πρέπει  νά  μᾶς  συντροφεύουν   στίς  καθημερινές  μας  ἀναστροφές  καί  ἐπικοινωνίες  μέ  τούς  συνανθρώπους  μας. Ἕνα  φωτεινό  πρόσωπο  διαλύει  τά  σκοτάδια  τῆς  ἐγωπάθειας   καί  τῆς  ἐσωτερικῆς   μας κακότητας  καί  δίδει  ἐλπίδα  καί  ἀκτίνα  χαρᾶς. Γιά  νά  γίνεις  καί  νά  μείνεις  φωτεινός  ἄνθρωπος  χρειάζεται  νά  κάνεις  ἀγῶνα  καί  νά  ἀξιοποιεῖς  τά  χαρίσματα  πού  μᾶς  ἔχει  δώσει  ὁ  Θεός  καί  τά  ὁποῖα  ἠμποροῦν  καλλιεργούμενα  νά  μᾶς  δημιουργήσουν τήν πιό  καλή  πνευματική  κατάσταση. Ἀκόμα  ὅποιος   ἀναζητεῖ  τό  Φῶς τοῦ  Χριστοῦ  καλλιεργεῖ  στόν  ἑαυτό  του  τήν  αγάπη  καί τόν σεβασμό  στόν συνάνθρωπό του  καί  ἀνοίγει  διάπλατα  τήν  ἀγαπῶσα  καρδιά  του  στήν  ἀνάγκη  τοῦ  ἀδελφοῦ  του.
            «Νῦν  πάντα  πεπλήρωται  φωτός». Ἀγαπητοί  μου  ἀδελφοί  δέν πρέπει  νά  ἀφήσουμε  τόν  ἑαυτό  μας  ἔξω  ἀπό  τήν  εὐλογία  αὐτή  τοῦ  φωτός  τοῦ  Χριστοῦ, ἀλλά  ἄς «σπουδάσουμε» νά  κατακτήσουμε  αὐτή τήν  ὑπέροχη  δωρεά  πού  μᾶς   προσφέρει  ὁ  ἀναστάς  Χριστός  ὡς  πολύτιμο  δῶρο  καί  ὑπόδειγμα  ζωῆς. Ζοῦμε  σέ  μιά  περίοδο  ἀπαστράπτουσα  ἀπό τό  Τεχνικό  φῶς  πού  διαχέεται  νυχθημερόν  μέ  τά  πρωτότυπα  τεχνικά  μέσα  πού  μᾶς   προσφέρουν  τό  ἄπλετον  φῶς.  Ὅμως  αἰσθανόμεθα  ὅτι  ζοῦμε  σέ  πυκνό  πνευματικό  σκοτάδι  πού  δέν  ἠμπορεῖ  νά  μᾶς  ἱκανοποιήσει, γιατί περιορίζει  τή  ζωή  μας  μόνο  στά  ὑλικά  πράγματα  πού  ἀναγκαστικά  περιορίζουν  τήν  ἀναζήτησι τοῦ  ἀληθινοῦ  φωτός  καί  μᾶς  ὐποδουλώνουν   στήν  φθοροποιό  καθημερινότητα.
            Σήμερα  ἡ  κοινωνία  μας  μέσα  ἀπό  τή  δοκιμασία  ἀναζητεῖ  τόν  φωτεινό  ἄνθρωπο  πού  θά  ἀντλήσει  τό  «ἀληθινό  φῶς» ἀπό τόν  ὁλοφώτεινο  ἀναστάντα  Χριστόν. «Εἴδομεν το  φῶς  το  ἀληθινόν, ἐλάβομεν  Πνεῦμα  ἐπουράνιον».               
                                                                Χριστός   Ἀνέστη!!!                                
                                                     Μέ  Πατρικές  Ἀναστάσιμες  εὐχές  καί  ἀγάπη
                                   
                                                                Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ                  +  Ο  ΣΤΑΓΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ  ΣΕΡΑΦΕΙΜΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου