Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Η τρίτη εύρεση της Τιμίας κεφαλής του αγίου ΠροδρόμουΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ

                                   
ΤΗΝ 25η Μαΐου ἡ ἐκκλησία μᾶς ἑορτάζει τὴν τρίτη εύρεση της Τιμίας κεφαλής του αγίου Προδρόμου. Ἐνῶ στὶς 24 Φεβρουαρίου ἑορτάζουμε τὴν πρώτη εὕρεση στὸν οἶκο τοῦ Ἡρώδη καὶ τὴν δευτέρα στὰ Ἔμεσα τῆς Συρίας καὶ τὴν μεταφορά της στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ νέου Οὐαλεντιανοῦ, 431μ.Χ μετὰ ἀπὸ θεία ἀποκάλυψη, ἔτσι καὶ στὶς 25 Μαΐου ἑορτάζουμε τὴν εὕρεσή της στὰ Κόμανα τῆς Καππαδοκίας σὲ τόπο ἱερὸ, μέσα σὲ ἕνα
ἀγγεῖο ἀργυρὸ, ἀπὸ κάποιον φέρθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου τὴν ὑποδέχτηκαν
μὲ μεγάλη λαμπρότητα ὁ αὐτοκράτορας, ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Πόλεως. Ἀφοῦ
τὴν προσεκύνησαν τὴν κατέθεσαν σὲ τόπο ἱερὸ καὶ σεβάσμιο. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ
ἅγιος Νικόδημος γιὰ τὴν τρίτη εὕρεση ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης εἶχε γράψει ἐγκώμιο. Ἀπὸ αὐτὸ, γράφει ὁ ἅγιος Νικόδημος, συμπεραίνεται ὅτι ἡ Κάρα τοῦ Τιμίου Προδρόμου μετὰ τὴν τρίτη εὕρεσή της κατατέθηκε στὴ ἱερὰ Μονὴ τοῦ Στουδίου, ἡ ὁποία ἦταν ἀφιερωμένη στὸν Τίμιο Π ρόδρομο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου