Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Ο όσιος Ιωάννης της Κλίμακος

ΤΟ CΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗC ΠΑΡΑCKEYHC           
    OI AΓΙΟΙ ΤΗC    ΕΚΚΛΗCΙΑC MAC ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ


Mε τον `Αρχιμ.Πολύκαρπο Καθηγούμενο της ‘Ιεράς  Μονής του ‘Αγίου Νικολάου ‘Αναπαυσά ‘Αγίων Μετεώρων
Άγιος Ιωάννης συγγραφέας της Κλίμακος

             ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.
Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
Ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 

Ο όσιος Ιωάννης της Κλίμακος (6oς αι.)
Έζησε ως ερημίτης και διετέλεσε ηγούμενος της μονής του θεοβάδιστου Όρους Σινά . Η ταπεινοφροσύνη του ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του γνωρίσματα , μολονότι υπήρξε άριστος και δόκιμος διδάσκαλος της ελληνικής παιδείας . Ζούσε ασκητικά , με προσευχή , και αξιώθηκε του προορατικού χαρίσματος. Εμφανίσθηκε στον ύπνο του μαθητή του και τον ξύπνησε πριν τον συντρίψει ένας βράχος .
   Είναι γνωστός από το ασκητικό του έργο «Κλίμαξ » γι΄ αυτό και λέγεται Ιωάννης της Κλίμακος .Αποτελείται από τριάντα λόγους . « τους τριάκοντα βαθμούς της νοεράς και θείας αρετής του Κυρίου ». Ονομάζεται «Κλίμαξ » , διότι ο κάθε λόγος αναφέρεται σε μία αρετή και το όλο έργο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μία κλίμακα με τριάντα σκαλοπάτια (αρετές) που οδηγούν τον αφιερωμένο στο Θεό άνθρωπο από τη γη στον ουρανό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου