Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Mιά Βραδιά στήν Έρημο του Άγίου Όρους                                             

Πρίν  ξεκινήσουμε  τό ερό ργο τς «εχς», ς χουμε  π΄  ψιν   μας  τι θά παιτηθ κ μέρους μας κατά τήν διάρκειά  της, διακαής πιθυμία καί πομονητική προσδοκία, πολλή θερμή καί πέραντη  πομονή, συνδιασμενη  μέ τήν λπίδα στήν γάπη  το θεο..ρχίζουμε μέ τό «ελογητός θεός…»Λεμέ  τό «βασιλε οράνιε…», τό τρισάγιον.πειτα  παγγελουμε μέ  συτριβη καί κατάνυξι τόν 50ό ψαλμό τς μετάνοιας καί μέσως τό «Πιστεύω».πιδιώκουμε ν συνέχεια νά συγκετρωσουμε τό  νο  μας μέ  τήν  συχία  καί τήν  σιωπή.θερμαίνουμε τήν καρδία μας  μέ  διαφορές  φάνταστες σκέ ψες, πως επαμε  προηγουμένως καί, φο πυρωθ, καί σως, φο χύσαμε καί μερικά δάκρυα, ρχίζουμε τήν «εχή».Λεμέ ργά τίς  λέξεις  καί πιδιώκουμε   νά μήν δραπετεύη     νος, λλά  νά  παρακολουθ τήν  πορεία  τν λέξεων. Ο λέξεις   ν΄ κολουθον   μία  τήν λλη, χωρίς  νά περεμβαλλωνται μεταξύ ατν  λλες σκέψεις καί γεγονότα.Μετά  τό  «λεησόν μέ» ν΄  ρχίζουμε  μέσως  τό «Κύριε   ησο  Χριστέ ….»στε  σχηματίζεται,  τρόπον  τινά, νας  κύκλος  καί ν΄  πογευγεται  παρέμβασι το διαβόλου.Πρέπει  δέ  νά ξέρετε   τι   διάβολος θά πιδιώκει   μέ κάθε τρόπο  νά διάσπα  τήν νότητα  τν λέξεων  καί νά εσέρχεται  στό νο καί στήν καρδία …………………Καθώς προχώρει   Χριστιανός  στήν ργασία τς «εχς» μπορε νά  λιγοστεύη τίς λέξεις.κόμα μερικές  φορές μπορε νά πιμείνη   κανείς στήν λέξι «ησο» τήν ποία θά λέγει πανειλημμένα (ησοησοησοησοησο  μου, καί  τότε  να κύμα γαλήνης  καί χαρς  θά ξέσπα    μέσα   του.Θά πρέπει  νά παραμένει  σ΄ ατή    τήν γλυκύτητα  πού  θά περουσιασθη   καί  νά  μήν σταμάτα  τήν προσευχή, στω κι΄ ν  τελείωσε   καθορισμένος κανόνας του……..
 
Νοερ Προσευχ
ξίζει ν σταθομε γι λίγο στ σοβαρ κεφάλαιο τς Νοερς Προσευχς, τ κύριο ντικείμενο τς Νηπτικς Θεολογίας κα καρδι τς θεολογίας μας, διότι ναλύει σ βάθος τ πάθη, τ νθρώπινη ψυχ κα τ θεραπεία της.
Στν νθρωπο πάρχει Νος, Λόγος κα Πνεμα μ λλη ρολογία: τ θυμικό, τ πιθυμητικ κα τ λογιστικό, πο νομάζονται στ σύνολο τος «καρδιά». Παρ τ διαφορετικ λειτουργία τους, εναι διαίρετα νωμένες δυνάμεις τς ψυχς.
π τν μαρτία προλθε διάσπαση τν δυνάμεων τς ψυχς, ο ποες προσκολλνται στ ασθητ λικ πράγματα μέσα π τ ποία εσέρχονται ο φορμς τς μαρτίας. πνευματικ γωνιζόμενος χριστιανς (μοναχς λαϊκς) συνειδητοποιε τι βρίσκεται συνέχεια σ να πεδίο πνευματικο πολέμου στν ποο χρειάζεται γνώση, στρατηγικ κα φόδια. Μ τ Νήψη το νο (δήλ. τν γρήγορση) λέγχει τος λογισμος πο εσέρχονται στν ψυχή του κα τ ξωτερικ ρεθίσματα. Κα μ τ φυλακ το Νο (να εδος πνευματικς σκοπις) φυλάσσει καθαρ κα μόλυντο τ νο κα τν καρδιά του π τς προσβολς τς μαρτίας.
Μ τν προσευχ «Κύριε ησο Χριστ λέησον μέ», πο παναλαμβάνει συνέχεια (διάλειπτη προσευχή), νώνεται μ τ Θε κα δέχεται τ χάρη το γίου Πνεύματος ς καθαρτικ δύναμη, φωτισμς το νο, ς θεωρία κα κσταση στ νώτερα πνευματικ στάδια.
προσευχ στος ρχάριους, σύμφωνα μ τν γιο Γρηγόριο τ Σιναΐτη στ ργο το «137 φέλιμα κεφάλαια», εναι ς μία φωτι εφροσύνης πο ξεπηδ π τ καρδι κα στος τελείους ς νέργεια εωδιαστο φωτός.
Νοερ προσευχ διαδόθηκε κα γινε δημοφιλς στ χριστιανικ κόσμο κα σήμερα πολλο χριστιανο (μοναχο κα λαϊκο) ντρυφον στν εκολο κα πρακτικ ατ τρόπο προσευχς, μ τ χρήση το κομβοσχοινιο, πο χει μεγάλη διάδοση. Πολλο σως δ γνωρίζουν τ σημασία κα τ χρήση του ς βοηθητικο μέσου γι τν διάλειπτη προσευχή. Μ τ Νοερ προσευχ πο γίνεται μ τν πίκληση το νόματος το ησο, στ νο κα στ καρδι το χριστιανο, ποκτ πιστς σωτερικ γαλήνη, συγκέντρωση, καθαρότητα σκέψης κα λογισμν κα θεο φωτισμό


Τό μικρό ατό πόσπασμα εναι πό τό Βιβλίο «Μία Βραδιά  στήν ρημό   του   γιου    ρους» Συζήτηση   μέ ρημίτη γιά   τήν   Εχή.Το  Μητροπολιτου  Ναυπακτου   ερόθεου.
Γιά  τήν    ντιγραφή   ρχιμ. Πολύκαρπος.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου