Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Πῶς κάνουμε τό σταυρό μας

   
·       Τό σημεο το σταυρο εναι:
·       «Νικοποιόν πλο» (γ. Σωφρόνιος εροσολύμων)
·       «Τν κακν λεξιτήριον» (γ. Γρηγόριος Νύσσης)
·       «Κεφάλαιον τν γαθν πάντων» (γ.ω. Χρυσόστομος)
·       «ήττητον τρόπαιον» (μνολογία)
·       «Μέγα φυλακτήριον» (γ. Κύριλλος εροσολύμων).
·        
·       Τό σημεο το σταυρο πού κάθε εσεβής χριστιανός κάνει στόν αυτό το εναι μία πολυσήμαντη χειρονομία πίστεως καί ελάβειας. γιος Κοσμς Ατωλός στήν ΄ Διδαχή το τονίζει τι να πό τά μεγαλύτερα χαρίσματα, πού μς δωσε Θεός εναι καί τό σημεο το σταυρο διότι τσι «ελογομε τά χραντα μυστήρια», «νοίγουμε τόν Παράδεισο» καί «διώκουμε τούς δαίμονες καί τούς κατακαμε». σταυρός, τό τίμιο ξύλο δήλ. πάνω στό ποο τελέσθηκε ξιλαστήρια θυσία το Γολγοθά, εναι γιά τούς χριστιανούς «πλο κατά το διαβόλου», εναι « φύλακας τς οκουμένης ραιότητα τς κκλησίας», εναι «χριστιανν λπίδα πεπλανημένων δηγός, χειμαζόμενων λίμνη». Καί τό σημεο το εναι χι μόνο μολογία τς δυνάμεως το Τίμιου Σταυρο, λλά καί μολογία πίστεως καί «δεινν φυλακτήριον» γιά κάθε μς πράξη. Γι’ ατό καί καλός χριστιανός πρίν ξεκινήσει τιδήποτε στή ζωή το κάνει πρτα τό σημεο το σταυρο καί στερα ρχίζει. τσι ξηγεται καί τό μένος πού χουν λοι ο αρετικοί καί ντίχριστοι ναντίον το Σταυρο πού κυριολεκτικς δαιμονίζονται ταν τόν ντικρίζουν καί ταν μπορον τόν ξευτελίζουν καί τόν ποδοπατον. 
·        
·        
·        
·        
·        
·       ραοι συμβολισμοί
·        
·       Πς μως γίνεται τό σημεο το σταυρο καί τί συμβολίζει:
·       Κατ’ ρχς νωση τν τριν δακτύλων σημαίνει τή θεία νωση τν προσώπων τς γ. Τριάδας ν τά δύο κλειστά δάχτυλα πού πομένουν συμβολίζουν τίς δύο φύσεις το ησο Χριστο. τσι μέ κάθε κίνηση το δεξιο μας χεριο γιά νά κάνουμε τό σταυρό μς μολογομε τήν πίστη στήν γ. Τριάδα καί ποδεχόμαστε τίς δύο φύσεις το ησο Χριστο, πως δογμάτισε Δ΄ Οκουμενική Σύνοδος.
·       στερα νεβάζοντας τό χέρι μας τό δεξιό στό μέτωπο, λέμε «Ε?ς τό νομά του? Πατρός», λέμε «Δόξα Πατρί». τσι τιμομε τόν ναρχο Πατέρα, τό πρτο πρόσωπο τς γ. Τριάδας. γ. Κοσμς λέει τι πειδή κανείς μας δέν μπορε νά νέβει στόν ορανό γιά νά δοξάσει τήν γ. Τριάδα, τί κάνει; Βάζει τό χέρι του στό μέτωπο καί εναι σάν νά λέει: «Καθώς σες ο γγελοι, δοξάζετε τήν γ Τριάδα στόν ορανό, τσι καί γώ ς δολος νάξιος δοξάζω καί προσκυν τήν γ. Τριάδα. Καί καθώς ατά τά δάχτυλα εναι τρία εναι καί ξεχωριστά τσι εναι καί γ. Τριάδα, Θεός. Εναι τρία πρόσωπα, μά νας μόνο Θεός».
·       Κατεβάζοντας πειτα τό χέρι στήν κοιλία, προσθέτει πιστός: «Καί το Υο» «καί τόν Υό». Ατό σημαίνει τι μολογε πίστη στή θεία νανθρώπιση το Χριστο. Υο το Θεο, ποος γινε νθρωπος «κ Πνεύματος γίου καί Μαρίας τς Παρθένου». Καί πως μφαλός μς εναι τό κέντρο το σώματός μας, τσι καί παρουσία το Χριστο στή ζωή μας διά τς θ. Κοινωνίας φείλει νά εναι τό κέντρο τς ζως μας. ς κούσουμε μως καί τόν γ. Κοσμ λέγοντας στόν χριστιανό : «Μετά κατεβάζεις τό χέρι σου πό κεφάλι καί τό βάζεις στήν κοιλιά σου καί  λές : «Σέ προσκυν καί Σέ λατρεύω Κύριέ μου, διότι καταδέχτηκες καί σαρκώθηκες στήν κοιλία τς Θεοτόκου διά τς μαρτίες μας».
·       Φέρνοντας τώρα πιστός τό χέρι στόν δεξιό μο, πενθυμίζει στόν αυτό του πώς Κύριος μετά τήν νάστασή του νλθε στούς ορανούς σώζοντας τό γένος τόν νθρώπων καί δοξάζοντας τό κοντά στό θρόνο το Θεο μέ τήν νθρώπινη φύση θεώμενη. Νά καί τί λέει γ. Κοσμς, γι’ ατή τή θέση το χεριο: «Τό βάζεις μετά στόν δεξιό σου μο καί λέγεις: Σέ παρακαλ Θεέ μου, νά μέ συγχωρέσεις καί νά μέ βάλεις ες τά δεξιά Σου μέ τούς δικαίους».
·       Τέλος τό χέρι στόν ριστερό μο σημαίνει, κατά τόν γ. Κοσμ τήν κεσία πρός τόν Χριστό το πιστο «νά μήν τόν βάλει ες τά ριστερά μέ τούς μαρτωλούς». γ. Κοσμς συνεχίζει ρμηνεύοντας καί τή θέση λης της παλάμης πάνω στήν κοιλία μς λέγοντας: «πειτα κύπτοντας κάτω ες τή γ λέγει: Σέ δοξάζω Θεέ μου, Σέ προσκυν καί σέ λατρεύω, γιατί πως σύ κατέβηκες στόν τάφο καί στόν δη, τσι θά κατέβω καί γώ. Καί ταν σηκώνεσαι ρθιος καί φανερώνεις τσι τήν νάσταση, λέγε: «Σέ δοξάζω, Κύριέ μου, Σέ προσκυν καί Σέ λατρεύω πού ναστήθηκες πό τούς νεκρούς, γιά νά μς χαρίσεις τήν ζωή την αιώνιο».   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου