Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Χειροτονία τοῦ Ἱεροδιακόνου Πατρός Γεωργίου ΠαπαΐωανουΣήμερα 21/5/2012 στόν Πανηγυρίζοντα Ἐνοριακό  Ναό  τοῦ  Ἁγίου Κων/νου καί Ἁγίας Ἑλένης,  στήν πόλι τῆς Καλαμπάκας   ἐτελέσθη ἡ Χειροτονία  τοῦ  Ἱεροδιακόνου  Πατρός Γεωργίου   Παπαΐωανου, ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην  Σταγών καί Μετεώρων, Κ,κ Σεραφείμ.
Ὁ Σεβασμιώτατος μέ  θερμά λόγια ἀναφέρθηκε στά 2  ἔτη τῆς  Διακονίας τοῦ Πατρός Γεωργίου, τήν προθυμία τήν εὐσέβεια καί τήν εὐσυνηδησία.Τόν προέτρεψε νά εἶναι σέ ἑτοιμότητα, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει στόν Ἀπόστολο  Τιμόθεο «Τέκνον Τιμόθεε νήφε  ἐν πάσι».Ὁ Ἱερεύς, πρέπει νά  εἶναι πρόθυμος στίς πνευματικές ἀνάγκες  τοῦ πομνίου του, καθώς ὁ Ἱερεύς θά πρέπει, νά  ἀπομακρύνεται ἀπό τόν κόσμο τῆς ἁμαρτίας.Ἀκόμη  ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναφέρθηκε  στό χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης, τό  ὁποῖο δίνεται στούς ἀξίους.Είπε ὁ Σεβασμιωτατος, ὅτι  ὁ ὑποψήφιος  διά τή Ἱερωσύνη  θά  πρέπει νά ἐξομολογεῖται μέ εἰλικρεινια, διότι  σέ ἀντίθετη  περίπτωση, δήλ, στήν ἀναξιότητα τοῦ Ἱερέως, ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνεργεί  στά μυστήρια, ἀλλά δέν βοηθεῖται ὁ ἀνάξιος καί ἀπρόσεκτος Ἱερέας. Στόν ἐπιλογό του  ὁ Σεβασμιωτατος, προέτρεψε μέ ἀγάπη, τόν Πατέρα Γεώργιο νά δρασκελίση τήν Ὡραία  Πύλη γιά νά λάβη  τήν Χάρι  τοῦ ‘Αγίου Πνεύματος τῆς Ἱερωσύνης, ἡ πάντοτε τά ἀσθενή θεραπεύουσα, καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα. Εὐχόμεθα τόν Πάτερα Γεώργιο, τήν Χάρι τοῦ ‘Αγίου Πνεύματος πού ἔλαβε νά τήν αἰσθάνεται σ΄ ὅλη του τήν ζωή.Συνεχίζοντας τήν ἀναφορά  μας στό μυστήριο τῆς Ἱερωσυνης.Τί εἶναι ἡ Ἱερωσυνη;Θά μεταφέρουμε τό λόγο περί Ἱερωσύνης  ἀπό τήν ἀνάρτηση  Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τίμιου Σταυροῦ τῆς Μητροπόλεως Μεσογαίας
                     Τί  εναι   ερωσύνη
Ιερωσύνη εναι τό μυστήριο στό ποο μέ τήν πίκληση το γίου Πνεύματος καί τήν πίθεση τν χεριν το πισκόπου στόν χειροτονούμενο κατεβαίνει θεία Χάρη, τόν σφραγίζει νεξάλειπτα καί τόν γκαθιστ σέ ναν πό τούς τρες ερατικούς βαθμούς, κάνοντας τόν ξιο λειτουργό της κκλησίας.
  Τό μυστήριο τς ερωσύνης δρύθηκε πό τόν Κύριο καί τελετο πό τούς ποστόλους, ο ποοι μέ τή χειροτονία καί τήν προσευχή γκαθιστοσαν στίς κκλησίες, πισκόπους καί Πρεσβύτερους καί Διακόνους.  Μετέδιδαν  σ'  ατούς τήν τριπλ ερατική ξουσία νά κηρύττουν τό θεο λόγο νά τελον τά μυστήρια καί νά ποιμαίνουν τήν κκλησία.
  Τά ασθητά σημεα το μυστηρίου εναι δύο: πίθεση τν χεριν το πισκόπου καί ξς εχή: « θεία Χάρις, πάντοτε τά σθεν θεραπεύουσα καί τά λλείποντα ναπληροσα, προχειρίζεται τόν ... ες ... Εξώμεθα ον πέρ ατο, να λθει π' ατόν Χάρις το Παναγίου Πνεύματος».
 
Τίς χειροτονίες λων τν κληρικν τελον μόνο ο πίσκοποι, ο ποοι λαβαν τήν ξουσία ατή πό τούς ποστόλους.  πίσκοπος χειροτονεται πό δύο τρες πισκόπους, Πρεσβύτερος καί Διάκονος πό ναν πίσκοπο καί στίς γυνακες παγορεύεται κάθε χειροτονία.
 
Μετά τή χειροτονία παγορεύεται γάμος σέ λους τους βαθμούς, ν στούς πισκόπους παγορεύεται καί πρίν τήν χειροτονία. ξαιρονται ο ερες πού χουν περιέλθει σέ χηρεία.
 
Διάκονος διακονε, δηλαδή εναι βοηθός τν πισκόπων καί Πρεσβυτέρων καί δέν μπορε μόνος του νά τελε καμία ερή τελετή. ερέας τελε λα τά μυστήρια κτός του γιασμο το Μύρου, τς χειροτονίας καί τν γκαινίων το ναο, πού τελε μόνο πίσκοπος.
 
πίσκοπος εναι νωτέρα ξουσία στήν κκλησία. Ατός χειροτονε τούς Πρεσβυτέρους καί Διακόνους, ποιμαίνει τό λαό του, διδάσκει καί τελε λα τά μυστήρια.
 
κκλησία χει ρίσει τι δέν μπορε ποιοσδήποτε πιστός νά γίνει κληρικός. Πρέπει: 1) νά τό πιθυμε πό γνά καί μόνο λατήρια διος, 2) νά χει νάρετη ζωή καί καλή μαρτυρία πό τήν κκλησιαστική κοινότητα πού νήκει, 3) νά μήν χει περιπέσει σέ θανάσιμο μάρτημα, στω καί πό μέλεια, 4) νά χει πνευματική μόρφωση καί κανότητα νά κηρύττει καί νά καθοδηγε τούς λλους, προσπαθώντας διος νά εναι τό παράδειγμα.
 
Εναι ελογία καί χάρη διαίτερή του Θεο τι κκλησία μς χει πολλούς καλούς κληρικούς, θά πρέπει μως λοι ο πιστοί νά προσεύχονται καί διαίτερα ο Χριστιανοί γονες, πού χουν παιδιά μέ τέτοια κλήση, νά ναδεικνύει Κύριος ξιους συνεχιστές το μοναδικο Του ργου στε μέ θριαμβευτική χαρά νά ναφωνε λαός κατά τή χειροτονία τό «ξιος».
 
Καί ο λαϊκοί μετέχουν στό ργο τς κκλησίας. Συγκεκριμένα συμμετέχουν στή διοίκηση, στό Θεο Κήρυγμα καί στήν κατήχηση πού γίνεται στούς Ναούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου