Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ

Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος, Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός, Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος Νεομάρτυρας


             TO ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ      ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
Με τον Αρχιμ. Πολύκαρπο
  

Καταγόταν ἀπό τά μέρη τῆς Καππαδοκίας καί ἀπό ἐπιφανές γένος.Ἤ μητέρα τοῦ καταγόταν ἀπό τά μέρη τῆς Παλαιστίνης.Ὅ ἅγιος ἦταν χιλίαρχος τοῦ ρωμαικοῦ στρατοῦ.Ἐπί διοκλητιανού, πρίν ἀποκεφαλιστεῖ, ὑπεβλήθηκε σέ πολλά καί φρικτά βασανηστήρια.Στήν διάρκεια τῶν βασάνων, πολλοί ἀπό τους εἰδωλολάτρες τούς διῶκτες καί τούς δημίους του ἀσπάστηκαν τόν χριστιανισμό.Τό τίμιό του λείψανο μεταφέρθηκε ἀπό τόν δοῦλο του στήν λύδδα πατρίδα τῆς μητέρας τοῦ Ἅγιου.
Οἵ χαρακτηρισμοί «ἐλευθερωτής τῶν αἰχμάλωτων» καί «ὑπεράσπιστης τῶν πτωχῶν»διότι ὅ Γεώργιος πρίν ἀπό τό μαρτύριό του, ἦταν κάτοχός της μεγάλης περιουσίας τῶν γονέων του, ἐλευθέρωσε ὅλους τους δούλους του καί μοίρασε ὅλα τά ὑπάρχοντά  του στούς πτωχούς.«Ἰατρός τῶν ἀσθενούντων»ἀποκαλεῖτε ὅ Ἅγιος διότι μέ τήν θαυματουργικήν του χάρι, ἤ ὅποια αἴωνες τώρα αἰποικιλοτρόπος στούς πιστούς, θεραπεύει παντοειδεῖς σωματικές καί ψυχικές ἀσθένειες.¨Η ἰδιότητα τοῦ τέλος ὡς γεναίου καί τροπαιοφόρου ἀξιωματούχου τοῦ ρωμαικοῦ στρατοῦ γρήγορα συνετέλεσε , ὥστε ὅ Ἅγιος νά καθιερωθῆ  ὡς προστάτης στρατευμάτων, μοναχικῶν ταγμάτων βασιλέων καί ὁλόκληρων βασιλείων ἀπότην βυζαντινή ἔποχη μέχρι καί τούς νεοτέρους χρόνους σέ Ἀνατολή καί Δύση γί΄αὐτό ἐγκωμιάζεται στό Ἀπολυτίκιο ὡς ὑπέρμαχος Βασιλέων.
Ταῖς αὐτοῦ Πρεσβεῖες  Γλυκύτατε Ἰησοῦ Ἐλέησον καί σωσον ἠμας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου