Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Oρθοδοξη Ζωή κατά τους Άγιους Πατέρες


                       
   ΟΡΘΟΔΟΞΗ     ΖΩΗ
            ΚΑΤΑ  ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ   ΠΑΤΕΡΕΣ

. ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΤΑΙ  Η ΚΑΘΑΡΣΗ. «Όποιος  θέλει  νά  λάβη  τήν Χάριν  τοῦ  Θεοῦ,  εἶναι  ἀνάγκη  νά προετοιμασθῆ, γιά νά τήν λάβη.Ὁ  Μέγας  Μακάριός  μας  διδάσκει: «Ὅπως ὁ γεωργός, ποῦ δίνει  ὅλη τήν  ἐπιμέλειά  του στήν γῆ του, πρῶτα τήν ὀργώνει  καί μαζεύει τά ἀγκάθια  καί  ἔπειτα ρίχνει  τόν  σπόρον,  ἔτσι  καί ἐκεῖνος,  ποῦ περιμένει  νά λάβη  ἀπό  τόν  θεόν  τόν  σπόρον  τῆς  Χάριτος, πρέπει  πρῶτον  νά  καθαρίση   τήν γῆ   τῆς καρδίας  του, ὥστε  νά  πέση  ὁ  σπόρος  τοῦ  Πνεύματος,  γιά νά  δώση   πλήρεις  καί  πολλαπλάσιους  καρπούς.Ἄν  δέν γίνη  πρωτύτερα  αὐτό  καί  δέν καθαρίση  τόν  ἑαυτόν  του  ἀπό κάθε  μολυσμόν  σαρκικόν  καί  πνευματικόν, εἶναι ἀκόμη  σάρκα  καί  αἷμα  καί  βρίσκεται  μακρυά  ἀπό  τήν  ζωήν».Γί΄ αὐτό  ἄς  ἀρχίζουμε  ἀπό  τήν  κάθαρσή  μας.
.  ΓΕΜΑΤΗ ΠΑΓΙΔΕΣ Η ΖΩΗ.Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ  ὁ Σύρος  μᾶς  συμβουλεύει:«Γνώριζε  ὅτι ὅσον  ζοῦμε σ΄ αὐτήν  τήν προσωρινήν ζωήν, διερχόμεθα  διά μέσων παγίδων.Γί ΄ αὐτό  πρέπει  νά  προσέχουμε  πάντοτε, μήπως πέσουμε  σέ καμμία  θανατηφόρα  παγίδα.Εἶναι δέ φόβος  νά  πέσουμε  σ΄ αὐτές  τίς παγίδες  τοῦ  πονηροῦ, διότι  συγκαλύπτοται  μέ παραπλανητικήν γλυκύτητα, ὥστε νά  μήν  μπορεῖ  ἡ ψυχή   νά ἀντιληφθῆ   τόν ψυχικόν  θάνατον, ποῦ  ἐνεδρεύει  μέσα  σ΄ αὐτές  τίς  παγίδες.Τίς  ἀποκρύπτει  διαρκῶς  ἀπό  τήν  ψυχή  μας  ὁ  διάβολος, γιά  νά  τήν  παγίδευση  καί τήν  καταβαράθρωση  στήν  αἰώνια κόλαση.Προσοχή  λοιπόν νά  μήν ἀποχαυνωθοῦμε  ἀπό  τήν  παραπλανητική  γλυκύτητα  τῶν  παγίδων  τοῦ  θανάτου  καί παρασυρθοῦμε στήν  προσεκτική  μελέτη τῶν πονηρῶν  λογισμῶν».Δυστυχῶς ἡ ζωή  αὐτή  εἶναι  γεμάτη  ἀπό θανάσιμες παγίδες.
.  ΝΑ  ΠΡΟΣΕΥΧΩΜΕΘΑ ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ.Ἀντιγράφω  ἀπό  τόν «Δ΄ Ἠθικόν  Λόγον»  τοῦ  Ἅγιου  Συμεών Ν.    θεολόγου:«Ὀφείλομε  νά  προσευχώμαστε  γιά  ὅλους.Καί γί΄  αὐτούς  ποῦ γιά  ὁποιασδήποτε αἰτία  μᾶς λυποῦν ἤ ἤμας ὑβρίζουν γί  αὐτούς, ποῦ  πάντοτε   διάκεινται  ἀπέναντι  μας  ἐχθρικά  καί ἀπό πονηρή  πρόθεση, ἀλλά καί γιά  ὅλους  τους  πιστούς καί τούς ἄπιστους, ὥστε οἱ  πρῶτοι  νά φθάσουν στό τέλειον,ἐνῶ  οἱ ἄλλοι νά  ἀπαλλαγοῦν  ἀπό  τήν πλάνη  καί νά προσέλθουν  στήν ἀληθινή  πίστη»


.  Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. Ποιός  εἶναι αὐτός; Ἡ  μνήμη  τοῦ  τέλους  αὐτῆς  τῆς σύντομης  ζωῆς.Μακάριοι ὅσοι τήν θυμοῦνται  καθημερινά.Γιατί; Τήν ἀπάντησή  μας  τήν  δίνει  ὁ Ἅγιος  Φιλόθεος  ὁ Σιναίτης,  λέγοντας: «Ἡ ζωηρή  μνήμη  τοῦ θανάτου, καί  ὄχι ἤ  τετριμμένη  φράση  ὅτι ὅλοι θά  πεθάνουμε  μία μέρα, περιέχει  πραγματικά  πολλές  ἀρετές.Γεννᾶ  τό  πένθος,  προτρέπει  σέ ἐγκράτεια  σέ  ὅλα, ὑπενθυνμίζει  τήν γεέννα,  εἶναι μητέρα  τῆς  προσευχῆς  καί  τῶν  δακρύων,  φρουρεῖ  τήν καρδία,  παύει τήν ἐμπαθεῖ προσκόλληση στήν σάρκα, ἀφοῦ εἶναι ἀπό πηλό, ἀναβλύζει τήν ὀξύτητα  τοῦ νοῦ  μαζί  μέ διάκριση.Παιδιά  αὐτῶν  εἶναι  ὁ διπλός φόβος  τοῦ  Θεοῦ καί ἡ  κάθαρση  τῆς καρδίας  ἀπό ἐμπαθεῖς  λογισμούς.Περιέχει πολλές δεσποτικές  ἐντολές.Σ΄ αὐτήν τήν  μνήμη  παρατηρεῖται  ὁ παρά πολύ  δύσκολος ἀγώνας  τῆς ζωῆς  κάθε στιγμή, ἕνα  ἀγώνα γιά τόν  ὁποῖον φροντίζουν  οἱ  περισσότεροι ἀθλητές  τοῦ Χριστοῦ».


Ἀπό   τήν   ’Ἐκκλησιασική   ’Ἐφημερίδα «’Ὀρθόδοξος  Τύπος». Γιά τήν  ’Ἀντιγραφή   ’Ἀρχιμ.  Πολύκαρπος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου