Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΟΣ

+ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΟΣ
Μεταφορέας τοῦ εὐαγγελικοῦ φωτός στή σκοτεινή ἐπικαιρότητα
     Στό γύρισμα τῆς μέρας ἀπό τίς 14 στίς 15 Ἀπριλίου, ἡ λάμψη τοῦ πασχαλινοῦ φωτός μᾶς ἔλουσε μέ τή χαρά τῆς Ἀνάστασης. Ἔφερε κοντά μας τόν Ἀναστημένο Κύριο καί ἀνέβασε τίς φτωχές μας ὑπάρξεις στή χώρα τῶν ἀναστημένων. «Ἀνέστη Χριστός, καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος. Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο».
     Λίγες ὥρες ἀργότερα, ὅταν τό φῶς τῆς ἡμέρας ἀγκάλιασε τή φύση, ἕνα κενό μνημεῖο ἄνοιξε τήν πύλη του γιά νά φιλοξενήσει, ἴσαμε τήν κοινή ἀνάσταση, ἕναν ἀπ’ τούς λαμπρότερους μελετητές καί μεταφορεῖς τῶν εὐαγγελικῶν μηνυμάτων, ἕνα γνήσιο ἀπόστολο καί δάσκαλο τῆς καινῆς ζωῆς, τόν Στέργιο Σάκκο.
     Ὁ Στέργιος Σάκκος, γέννημα καί θρέμμα τῆς ἡρωικῆς Μακεδονίας, δέ δαπάνησε τά χαρίσματά του στή γήινη ἀπόλαυση. Ἀνύψωσε καί τό βλέμμα καί τήν καρδιά καί καθήλωσε τήν ἐρευνητική ἀγωνία του στό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ Πλάστης καί Δημιουργός καί Πατέρας καί στήν εὐλογημένη ὕπαρξη, τόν ἄνθρωπο, πού χαίρεται καί βιώνει τήν ἀγάπη τῆς υἱοθεσίας καί ἀξιολογεῖ τά χρόνια τῆς ζωῆς του ὡς δυναμική καί χαρούμενη τροχιά πρός τήν αἰωνιότητα.
     Σπούδασε καί στήν Ἑλληνική πατρίδα καί στά Πανεπιστημιακά κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τελικά ἀναδείχθηκε καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης, στήν ἕδρα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὡς καθηγητής, ἔσκυψε μέ δέος καί ἀποφασιστικότητα στό λόγο τοῦ Λόγου, στίς διδαχές καί ἀποκαλύψεις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στό ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Παράλληλα, πλησίασε σεβαστικά τίς μορφές τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὀσφράνθηκε τήν εὐωδία τῶν ἐμπειριῶν τους καί ἔμεινε μαθητής τους καί πιστός ἀκόλουθός τους. Περιόδευσε εὐρύτατα διαμερίσματα τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδας κηρύσσοντας τό θεϊκό λόγο καί θεμελίωσε σειρά ἱδρυμάτων μέ στόχο τόν εὐαγγελισμό τοῦ λαοῦ καί τήν ἀνύψωση στό φῶς τοῦ Θεοῦ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας. Ἰδιαίτερη ἀνάπτυξη ἔχει ἡ γυναικεία ἀδελφότητα «Χριστιανική Ἐλπίς» πού συγκροτεῖται ἀπό λειτουργούς τῆς ἐκπαίδευσης καί εἶναι κατεσπαρμένη σέ μεγάλα κέντρα τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδας. Ἡ ἀδελφότητα αὐτή ἐμποτίζει τή νέα γενιά μέ τό φῶς καί τά χαρίσματα τοῦ εὐαγγελίου καί ἐνισχύει τήν πιστότητα στίς ἀρχές καί τήν ἱστορία τοῦ ἀθάνατου Ἑλληνισμοῦ.
     Μέ πολύ σεβασμό καί μέ θερμή ἀγάπη ἀσπαζόμαστε τόν τάφο τοῦ Στεργίου Σάκκου καί εὐχόμαστε νά ὁδεύσει πρός τήν κοινή ἀνάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκογένειας. Ἀδελφέ μας Στέργιε, ὁ ἀναστημένος Κύριός μας νά σέ εὐλογήσει καί νά σέ ἀναστήσει.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ      
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου