Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Τό Ἱερόν Κομποσχοίνιον

     


Προσευχή

  280946-big
 

                                                                                                      Tί  εἶναι  τό   Ἱερόν   Κομποσχοίνιον?

Τό συναξάρι  τοῠ Ὁσίου Πατρός Παχωμίου μᾶς ἀναφέρει, ὃτι  ἂγγελος Κυρίου ἐμφανίσθηκε στόν ὓπνο του κρατώντας στό χέρι του ἓνα κομποσχοίνι, τό ὁποῖο γυρίζοντας τούς κόμπους   ἒλεγε τήν εὐχή«Κύριε Ἰησοῦ  Χριστέ Ἐλέησόν με»Κατόπιν ἒδωσε στό  μοναχό μαλλί καί κρατώντας  το στά χέρια του, τοῦ ὑπέδειξε  πῶς νά πλέκει  τούς κόμπους τοῦ κομποσχοινιοῦ, δηλ. σταυρωειδῶς  καί μέ 9 κόμπους σέ κάθε κόμπο,  ὃσα τά τάγματα τῶν ἀγγέλων.Ὃταν  ξύπνησε ὁ ἃγιος βρῆκε στά χέρια μισοτελειωμένο τό ἀγγελοδίδακτο κομποσχοίνι, τό συνέχισε καί τό τελείωσε καί ἒκτοτε τό  χρησιμοποιοῦσε  στήν προσευχή του καί στίς μετάνοιές του, ἐνῶ διεπίστωσε  ὃτι ὁ διάβολος  δέν μποροῠσε νά λύνει τούς κόμπους  του διότι  ἦταν σταυρωειδῶς πλεγμένοι.Τό κομποσχοίνι πλέκεται ἀπό ἁγνά χέρια μοναχῶν ἐργαζομένων  ταυτόχρονα.Γι’ αὐτό οἱ πιστοί, εἲτε φοροῦν στό χέρι, εἲτε τό κρατοῦν ἐπάνω τους ἀποτελεῖ φυλακτό και ἁγιωτικό. Ταυτόχρονα οἱ πιστοί μποροῦν νά λέγουν την εὐχή τοῦ γλυκυτάτου  Ἰησοῦ:
       « Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Ἐλέησόν με».
Ὁ ἃγιος  Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ κατ’ ἐξοχήν διδάσκαλος τῆς νοεράς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ, μᾶς λέγει τά ἑξῆς:                                                                                            «…σέ παρακαλῶ θερμά νά καταγίνεσαι μέ  αὐτή τήν καρδιακή καί νοερά  προσευχή  καί νά τήν ἒχης ὡς ἒργο ἀδιάλειπτο καί παντοτεινό, λέγοντας στήν καρδιά, μέσω τοῦ ἐνδιαθέτου λόγου, τό γλυκύ καί κοσμοπόθητο καί  πολυπόθυτο ὂνομα τοῦ Ἰησοῦ.Τόν Ἰησοῦ νά νοῆς μέ τόν νοῦ σου, τόν Ἰησοῦ νά ποθεῖς καί νά ἀγαπᾶς μέ τήν θέλησί σου, στόν Ἰησοῦ νά ἐπιστρέφεις ὃλες τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς σου και ἀπό τόν Ἰησοῦ νά ζητᾶς ἒλεος μέ συντιβή καί ταπείνωση…
Σέ παρακαλῶ καί γιά τρίτη φορά, ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι τό γλυκύ μελέτημα τῆς καρδιᾶς σου, ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι τό ἐντρύφημα τῆς γλώσσης σου, ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι  ἡ συνεχής ἀσχολία καί  ἰδέα τοῦ νοῦ σου  καί ἐν συντομία, ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι ἡ ἀναπνοή σου καί ποτέ νά μήν χορταίνεις ἐπικαλούμενος τόν Ἰησοῦ, γιατί  ἀπό  αὐτήν τήν συνεχή μνημόνευση  τοῦ Ἰησοῦ θά ἐμφυτευθοῦν καί θά ἀναπτυχθοῦν καί θά γίνουν δένδρα μεγάλα στήν καρδιά σου, ἐκεῖνες οἱ τρεῖς μεγάλες θεολογικές ἀρετές, ἡ πίστις, ἡ ἐλπίδα, και ἡ ἀγάπη…»                    .  .   .
 «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε»(Α΄θεσ.5 17,Ἀπ. Παῦλος)
«Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ἢ ἀναπνευστέον»( Ἃγιος Γρηγόριος θεολόγς)
«Ἀδελφοί, βοᾶτε ἀπό πρωΐ  ἓως ἑσπέρας εἰ δυνατόν ὃλη τήν νύκτα, τό  Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Ἐλέησόν με καί  βιάσασθε τόν  νοῦν ὑμῶν εἰς τό  ἒργο τοῦτο ἓως θανάτου»(Ἱερός Χρυσόστομος»
«Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους οὐ γάρ ἐστιν ἐν τῶ οὐρανῶ καί  ἐπί γῆς ἰσχυρότερον ὃπλον»(Ὁσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος).
«Εἰ θεολόγος εἶ, προσεύξη ἀληθῶς, καί  εἶ  ἀληθῶς προσεύξη, θεολόγος εἶ»(Ἁγίου  Νείλου)                                Περισσότερα διά τήν νοερά και καρδιαή προσευχή στήν φιλοκαλία, Περιπέτειες ἑνός προσκυνητοῦ.Μιά βραδιά στήν Ἒρημο τοῦ Ἁγίου Ὂρους(Μητροπολίτου Ναυπακτου.                                                                                                                                                             
Συμβουλευτικόν ἐγχειρίδιον(Ἁγίου ΝικοδήμουἉγιορείτου)
Νήψι καί  προσευχή(Ἀρχιμ. Ἰωαννικίου)


                              Ἐπιμέλεια
                      Ἀρχιμ. Πολύκαρπος 
                          Καθηγούμενος
   Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ
              
                        Ἃγια Μετέωρα
          

Что такое Святые Четки?

Синаксарь святого нашего отца, Пахомия, говорит о том как Ангел Господa явился во сне его, держa на руках Святые Четки, у которых пересчитывая узлы говорил молитву "Господи Иисусе Христе, помилуй мя".
Πосле чего дал он монаху шерсть и держa ее в руках, посоветовал ему способ вязания узлов Четков, то есть крест-накрест и c 9 узлов на каждом узле, столько же сколько батальонов ангелов.
Когда Святой проснулся и нашел y себя в руках незавершенные Четки, показанные ангелом, то продолжил их и завершил, а затем использовая их в молитве и покаянии,  обнаружив при этом, что дьявол не мог развязать его узлы, так как он был соткан крест-накрест.
Четки сплетены чистыми руками монахов, работающих и молящихся одновременно. Πоэтому верующие одевают их на руку или держат их при себе, поскольку они считаютсяи амулетом и святостью. В то же время верующие могут произносить священную молитву безупречного Иисуса: "Господи Иисусе Христе, помилуй мя".


-ο-ο-ο-ο-ο-ο-ο-

Ο
Святой Никодим Афонский, главный учитель молитвы Иисусa, повещaет нам:

"... я горячо призываю тебя заняться этой сердечной и ментальной молитвой и использовать её постоянно, как нечто целостное и вечное, подсказывая сердцу через духовную речь, сладкое и желанное имя Иисуса. Постичь  Иисуса своим умом, желать и любить Иисуса по своей воле, направить к Иисусу все силы своей души, и от Иисуса просить милости для раскаяния и смирения ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου