Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Ἡ ἁγία Καλλιόπη




Μέ τόν ρχιμ.Πολύκαρπο Καθηγούμενο τς ερς  Μονς το γίου Νικολάου ναπαυσ γίων Μετεώρων


                      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ