Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ. Εναι λόγος το μεγάλου γίου σακ το Σύρου, λλ δν ννοε τος πειρασμος τν πιθυμιν, λλ τν θλίψεων κα τς πίκρας. κοστε τί λέγει στν 44ον Λόγον του: «Μ φοβσαι τος πειρασμούς, διότι μ ατος βρίσκεις τ πολύτιμα. Ν προσεύχεσαι ν μ εσέλθης στος ψυχικος πειρασμούς, ναντίον δ τν σωματικν πειρασμν ν τοιμάζεσαι μ λην σου τν δύναμη. Διότι χωρς πειρασμος δν μπορε κανες ν πλησιάση τν Θεόν, πειδ στος πειρασμος μπεριέχεται θεία νάπαυση κα ποιος ποφεύγει τος πειρασμούς, ποφεύγει τν ρετή. Λέγω δ πειρασμος δ, χι τν πιθυμιν, λλ τν θλίψεων».
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ. Μέγας Βασίλειος γράφει στ «θικά» του μεταξ λλων κα τν κόλουθη διδασκαλία:«Ποι εναι τ διαίτερον χαρακτηριστικν το Χριστιανο; Τ ν παγρυπν τν κάθε μέρα κα ρα κα ν εναι τοιμος ν τελειοποιηθ, γι ν εαρεστήση τν Θεόν, φο γνωρίζει τι Κύριος ρχεται σ ρα, ποὺὁ νθρωπος δν γνωρίζει» (Λουκ. ΙΒ 40). ς παγρυπνομε λοιπν λοι μας.
ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΑΓΑΠΗ; σοι θέλουν τν τέλεια γάπη ς προσέξουν τ λόγια το γίου Μαξίμου το μολογητο, πο γράφει στ ργον του «Περ γάπης» (Α κατοντάδα) τ κόλουθα: «κενος, πο δν περιφρονε τν δόξα κα τν τιμία, τν πλοτο κα τν φτώχεια, τς πολαύσεις τς ζως κα τς λύπες, δν πόκτησε κόμα τν τέλεια γάπη. Διότι τέλεια γάπη, χι μόνον περιφρονε λα ατά, λλ περιφρονε κα τν δια τν πρόσκαιρη ζω κα τν θάνατον». Ξαναδιαβάστε ατ τ λόγια το μεγάλου γίου Μαξίμου το μολογητο κα σκεφθτε τα μ πολλ προσοχή.
ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΣΑΙ ΘΕΛΗΜΑΤΙΚΑ. σωτηρία το νθρώπου ξαρτται π τν συνδυασμν δύο παραγόντων. Πρτον π τν δική του προσπάθεια, σον μπορε, κα π τ λεος το Θεο, πο πάντοτε θέλει κα μπορε ν μς σώση λους. Γι ατ κα Μ. Μακάριος (Διαβστε τ βιβλίον « νσαρκος γγελος» κδόσεις
«στήρ»), λέγει στν ΚΣΤ μιλία του τ ξς: « νθρωπος πρέπει ν γωνίζεται θεληματικ κα ν καλλιεργ τν γ τς καρδις του κα ν τν φροντίζη. Διότι ζητ Θες τν κούραση κα τν κόπον κα τν ργασία το νθρώπου. λλά, ἐὰν δν φανον π τν ορανν τ σύννεφα κα ο βροχς τς Χάριτος, δν φελεται μ τος κόπους του γεωργός.Τοτο εναι τ σημεον, πο χαρακτηρίζει τν Χριστιανισμόν: σον κα ν κοπιάση κα σες πράξεις γαθς κα ν κάνη πιστός, ν ασθάνεται τι δν χει κάνει τίποτε…». ς τ προσέξουν σοι δικαιώνουν τν αυτόν τους, μόνοι τους κα νομίζουν τι βρίσκονται στν δρόμο γι τν Παράδεισον.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΑΝΤΩΝ Η ΣΙΩΠΗ. Διάβασα στν «όρατον πόλεμον» το γίου Νικοδήμου το γιορείτου μία σημαντικ ποσημείωση, τν ποίαν ντιγράφω δ, πρς φέλειαν λων μας: « ββς σακ λέγει τι εναι συνεργς τν καλν σιωπή, κα περτέρα πάντων τν ργων τς μοναδικς πολιτείας, κα μυστήριον το μέλλοντος αἰῶνος. δ Μέγας Βαρσανούφιος λέγει τι ν γνώσει σιωπ εναι νωτέρα κα ατς τς Θεολογίας». νον νοείτω τ λεγόμενα.                                                        Π. Μ. Σωτρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου