Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς


                                            ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στὶς 25/7/2012  ἥμέρα Τετάρτη καὶ ὥρα 8.30 τὸ Βράδυ στὸ κατανυκτικὸ Παρεκκλήσι τοῦ Ὁσίου και Θεοφόρου Πατρὸς ἤμων Σιλουανού, τὸ ὁποῖο Παρεκκλήσι Βρίσκεται καθὼς ἀνεβαίνουμε πρὸς τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἅγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Μετεώρων, ἔτελέσθη Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος ΠαρασκευῆςΠροεστώς τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς  ἠτο ό  Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς  Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἀνάπαυσά  Μετεώρων. Στὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ ἀνεγνώσθη τὸ  Συναξάρι τῆς Ὄσιομάρτυρος Παρασκευῆς.Διὰ τὴν ὠφέλεια τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν θὰ ἀναρτήσω τὸ Σναξάρι:


Τὸ Σναξάρι τὴ Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς

 
                    Θεῶ παρεσκεύασας ἁγνὸν ὡς δόμον,
                      Σαυτὴν ἄγουσα, Σεμνή, εἰς κατοικίαν.
                Παρασκευὴν ἔκτανεν εἰκάδι χαλκὸς ἐν ἕκτη


Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ γεννήθηκε στὴ Ρώμη στὰ χρόνια του αὐτοκράτορα Ἀντωνίνου (138 - 160 μ.Χ.). Ἦταν κόρη τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, Ἀγάθωνα καὶ Πολιτείας, οἱ ὁποῖοι φρόντισαν γιὰ τὴν χριστιανικὴ ἀγωγή της, ὅπως εἶχαν ὑποσχεθεῖ στὸ Θεὸ στὴν περίπτωση ποὺ θὰ τοὺς ἔδινε ἕνα παιδί. Ἐπειδὴ τὸ παιδὶ γεννήθηκε ἡμέρα Παρασκευὴ ἔλαβε αὐτὸ τὸ ὄνομα.
Μετὰ τὸ θάνατο τῶν γονέων της, ἡ Παρασκευὴ μοίρασε ὅλη τὴν περιουσία της στοὺς φτωχοὺς καὶ ἀνέπτυξε ἱεραποστολικὴ δραστηριότητα στὴν Ρώμη καὶ στὰ περίχωρα τῆς πόλης, κηρύσσοντας τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ δράση τῆς προκάλεσε τὸν εἰδωλολάτρη αὐτοκράτορα Ἀντωνίνο, ὁ ὁποῖος τὴν συνέλαβε καὶ τῆς ὑποσχέθηκε ὑλικὰ ἀγαθὰ στὴν περίπτωση ποὺ θὰ θυσίαζε στὰ εἴδωλα. Βλέποντας ὅμως πὼς ἡ Ἁγία παρέμενε σταθερὴ στὴν πίστη της, τὴν ὑπέβαλε στὸ βασανιστήριο τῆς πυρακτωμένης περικεφαλαίας, τὸ ὁποῖο ὑπέμεινε μὲ καρτερικότητα. Τότε ὁ Ἀντωνίνος διέταξε καὶ τὴν ἔβαλαν σὲ ἕνα λέβητα μὲ καυτὸ λάδι καὶ πίσσα. Ἐπειδὴ ὅμως εἶδε τὴν Ἁγία ἄθικτη, πλησίασε τὸ πρόσωπό του στὸν λέβητα - καθὼς δὲν μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει πῶς ἡ ἁγία εἶχε μείνει ἀνέπαφη - γιὰ νὰ δοκιμάσει ἂν πράγματι εἶναι καυτό, καὶ ἀμέσως τυφλώθηκε. Ἡ Ἁγία μὲ προσευχὴ ἔδωσε στὸν Ἀντωνίνο τὸ φῶς του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πιστέψει στὸ Χριστὸ ἢ κατ' ἄλλους νὰ σταματήσει τοὺς διωγμοὺς ἐναντίον τους. Ἐλευθέρωσε πάντως τὴν Ἁγία Παρασκευή, ἡ ὁποία συνέχισε νὰ κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο σὲ ἄλλα μέρη, μέχρι ποὺ ἔφτασε στὴν Ἑλλάδα.
Στὰ Τέμπη ἕνας εἰδωλολάτρης ἄρχοντας τὴν ὑπέβαλε σὲ φρικτὰ βασανιστήρια, τὰ ὁποῖα ὑπέμεινε καρτερικά, γιὰ νὰ τελειωθεῖ μὲ διὰ ἀποκεφαλισμοῦ θάνατο.
Τας αύτής ΄γίαις πρεσβεες Γλυκύτατε ΄ησο Χριστέ λέησον καί σσον ήμάς `μήν

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος ἅ’.
Τὴν σπουδήν σου τὴ κλήσει κατάλληλον, ἐργασαμένη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ ἀθληφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τὸν ναόν σου πανσεμνέ, ὡς ἰατρεῖον ψυχικὸν εὐράμενοι, ἐν τούτω πάντες οἱ πιστοί, μεγαλοφώνως τιμῶμεν σέ, Ὁσιομάρτυς Παρασκευὴ ἀοίδιμε.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου