Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Ιερά ΑγρυπνίαΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τό Σάββατο 7/7/2012 τελεσθη στήν ερά   
Μονή γιου Νικολάου νάπαυσα Μετέωρων 
ερά γρυπνία,στήν μνήμη το γου νδόξου 
Μεγαλομάρτυρος Προκόπιου.Η  γρυπνία ρχίζει μέ τό
μικρό πόδειπνο, τόν Πανηγυρικό σπερινό, τόν ρθρο ,
καί τήν Πανηγυρική  Θεία Λειτουργία. ερά γρυπνία
τελεσθη στό Παρεκκλήσι το σίου καί 
Θεοφόρου  Πατρός μων Σιλουανου το θωνίτου, 
τό ποο βρίσκετε νεβαίνοντας πρός τήν ερά Μονή, 
μέσα σ΄ναν  φυσικό Βράχο. Τήν Κατανυκτική  καί
ναστάσιμη  Θεία Λειτουργία, τέλεσε 
ρχιμ. Γεράσιμος, Καθηγούμενος  Τς ερς Μονς
γιων ποστόλων  Πέτρου καί Παύλου Κλεινοβου.
Διά  τήν φέλεια τν δελφν Χριστιανν, θά
ναρτήσουμε τόν σήμερα ορτάζοντα 8/7/2012 τήν 
Βιογραφία, το γίου νδόξου Μεγαλομάρτυρος 
Προκοπίου. 
Βιογραφία


Ὁ Ἅγιος Προκόπιος, ἔζησε καί μεγάλωσε στήν Ἱερουσαλήμ τά χρόνια πού αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων ἦταν ὁ Διοκλητιανός. Ὁ πατέρας του, ὁ Χριστοφόρος, ἦταν εὐσεβής ἄνθρωπος, σέ ἀντίθεση μέ τήν μητέρα του πού πίστευε στά εἴδωλα.Μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα του, ἡ μητέρα
τοῦ τόν πῆγε στόν αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος τόν ἔκανε ἡγεμόνα τῆς πόλης τῶν Ἀλεξανδρέων καί τοῦ ἔδωσε ἐντολή νά καταδιώκει καί νά βασανίζει τούς χριστιανούς.
Ἔτσι ὁ Προκόπιος ξεκίνησε γιά τήν Ἀλεξάνδρεια. Κατά τήν πορεία τοῦ ὅμως, ξαφνικά ἄρχισαν νά πέφτουν ἀστραπές καί βροντές καί ταυτόχρονα ἄκουσε φωνή νά τόν καλεῖ μέ τό ὄνομά του, πού τόν ἀπειλοῦσε μέ θάνατο ἐπειδή θά κατεδίωκε τούς χριστιανούς καί ταυτόχρονα καί τόν Ἀληθινό Θεό Μετά ἀπό αὐτό τό γεγονός ὁ Προκόπιος παρακάλεσε Ἐκεῖνον ποῦ τοῦ μιλάει νά τοῦ φανερωθεῖ περισσότερο γιά νά δεῖ ποῖος εἶναι. Τότε ἐμφανίστηκε μπροστά του ἕνας Σταυρός ἀπό κρύσταλλο καί ἀκούστηκε μία φωνή νά τοῦ λέει: «Ἐγώ εἶμαι ὁ Ἐσταυρωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ».
Μετά ἀπό αὐτό τό θαῦμα πίστευσε καί ἔγινε χριστιανός. Λίγο ἀργότερα ἐπιστρέφοντας ἀπό νικηφόρα ἀποστολή, ἡ μητέρα τοῦ προσπάθησε νά τόν πείσει νά θυσιάσει στά εἴδωλα. Κατάλαβε ὅμως ὅτι εἶχε γίνει χριστιανός καί τόν πρόδωσε στόν αὐτοκράτορα. Ἐκεῖνος διέταξε τόνἡγεμόνα τῆς Καισάρειας Οὐλκιο νά τόν ἀνακρίνει. Αὐτός τόν χτύπησε πολύ μέχριλιποθυμίας καί μετά τόν ἔκλεισε στήν φυλακή. Μέ τήν χάρητοῦ Κυρίου ὅμως οἱ πληγές ἐπουλώθηκαν καί ἀπελευθερώθηκε ἀπό τά δεσμά. Στή συνέχεια ὁδηγήθηκε στόν ναό τῶν εἰδώλων ὅπου μέ τήν προσευχή τοῦ κατάφερε καί συνέτριψε τά εἴδωλα.
Τό θαῦμα αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά πιστεύσουν σ' αὐτόν πολλοί ἀνάμεσά τους καί ἡ μητέρα του. Ἀμέσως δόθηκε ἐντολή νά ἀποκεφαλιστοῦν ὅλοι ὅσοι εἶχαν πιστεύσει. Μετά ἀπό αὐτό, δόθηκε ἐντολή νά γίνουν φρικτά βασανιστήρια στόν Προκόπιο. Ὁ Ἅγιος ὑπέμενε μέ πάρα πολύ μεγάλη καρτερία ὅλα αὐτό καί μάλιστα κατάφερνε νά τά ξεπερνᾶ μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Τέλος δόθηκε ἐντολή νά τόν ἀποκεφαλίσουν καί ἔτσι παρέλαβε τό στεφάνι τῆς αἰωνίου ζωῆς.Ταῖς Αὐτοῦ Ἁγίαις Πρεσβεῖες Γλυκύτατε Ἰησοῦ Ἐλέησον καί σώσον ήμάς.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. Α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.Ἀγρευθεῖς οὐρανόθεν πρὸς τὴνεὐσέβειαν, κατηκολούθησας χαίρων ὥσπερ ὁ Παῦλος Χριστῷ,τῶν Μαρτύρων καλλονὴ ΜάρτυςΠροκόπιε, ὅθεν
δυνάμει τοῦ Σταυροῦ, ἀριστεύσας εὐκλεῶς, κατήσχυνας τὸν Βελίαρ, οὐ τῆς κακίαςἄτρωτους, σῷζε τοὺς πόθω σὲ γεραίροντας. ΚοντάκιονἮχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν. Τῷ ζήλῳ Χριστοῦ, τῷ θείῳ πυρπολούμενος,καὶ ἐντῷ Σταυρῷ,  τῷ τιμίῳ φρουρούμενος,τῶν ἐχθρῶν
τὸ φρύαγμα, καὶ τὰ θράση καθεῖλες Προκόπιε, καὶ τὴν σεπτὴν Ἐκκλησίαν ὕψωσας, τῇ πίστει προκόπτων, καὶ φωτίζων ἡμᾶς.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου