Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Ἱερὰ Ἀγρυπνία στήν μνήμη του Άγιου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμωνος


                                            ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σήμερα  ήμέρα Πέμπτη καὶ ὥρα 8.30 τὸ Βράδυ στὸ κατανυκτικὸ Παρεκκλήσι τοῦ Ὁσίου και Θεοφόρου Πατρὸς ἤμων Σιλουανού, τὸ ὁποῖο Παρεκκλήσι Βρίσκεται καθὼς ἀνεβαίνουμε πρὸς τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἅγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Μετεώρων, θα τελέσθη Ἱερὰ Ἀγρυπνία στήν μνήμη του Άγιου  Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμωνος   Προεστώς τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς  θα είναι ό  Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς  Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἀνάπαυσά  Μετεώρων. Στὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ  θα ἀναγνωσθή τὸ  Συναξάρι του.Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμωνος          Διὰ τὴν ὠφέλεια τῶν εὐσεβῶν Χριστ ιανῶν θὰ ἀναρτήσω τὸ Σναξάρι, του Άγιου  Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμωνος   

 


      
Τὸ Σναξάρι Του  Άγιου  Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμωνος
φορμ το μαρτυρίου το στάθηκε να κόμα θαμα το γίου. Κάποτε εχε θεραπεύσει ναν τυφλό, ποος κα νέφερε τ γεγονς τς θεραπείας του στν βασιλιά, λέγοντάς του τι τν θεράπευσε Παντελέων στ νομα το Χριστο, στν ποο κα διος πλέον πίστευε. βασιλις φο τν κουσε, μέσως διέταξε κα τν ποκεφάλισαν. διος Παντελέων προσήχθη στν βασιλιά, ποος διέταξε τν βασανισμό του μ σκοπ τν ρνηση τς πίστεώς του.
Ὁ Ἅγιος βασανίσθηκε σκληρὰ μὲ διάφορους τρόπους, ὅμως δὲν ὑπέκυψε στὶς πιέσεις ἀφοῦ ὁ Κύριος ἐμφανίσθηκε μπροστά του μὲ τὴ μορφὴ τοῦ πνευματικοῦ του Ἐρμόλαου καὶ τοῦ ἔδωσε θάρρος. Τέλος διατάχθηκε ὁ ἀποκεφαλισμός του καὶ τότε ἀκούστηκε φωνὴ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ποὺ τὸν καλοῦσε ὄχι ὡς Παντελέοντα ἀλλὰ ὡς Παντελεήμονα. Μόλις ὅμως ὁ δήμιος ἅπλωσε τὸ χέρι του γιὰ νὰ κόψει μὲ τὸ σπαθὶ τοῦ τὸ κεφάλι τοῦ Ἁγίου, τὸ σπαθὶ λύγισε καὶ τὸ σίδερο ἔλιωσε σὰν κερί. Μπροστὰ σὲ τέτοιο θαῦμα καὶ οἱ παραβρισκόμενοι στρατιῶτες ἔγιναν χριστιανοί. Τότε ὁ Ἅγιος ἑκουσίως παραδόθηκε στὸ μαρτύριο. Λέγεται ὅτι ἀπὸ τὴ πληγή του δὲν ἔτρεξε αἷμα ἀλλὰ γάλα καὶ τὸ δέντρο τῆς ἐλιᾶς, στὸ ὁποῖο τὸν εἶχαν δέσει καρποφόρησε ξαφνικά.
.  Τας αύτού ΄γίαις πρεσβεες Γλυκύτατε ΄ησο Χριστέ  λέησον καί σσον ήμάς `μήν.

πολυτκιον
χος γ’.
θλοφόρε γιε, κα αματικ Παντελεμον, πρέσβευε τ λεήμονι Θε, να πταισμάτων φεσιν, παράσχ τας ψυχας μν.

Κοντ
κιον
χος πλ. α’.
Μιμητ
ς πάρχων το λεήμονος, κα αμάτων τν χάριν παρατο κομισάμενος, θλοφόρε κα Μάρτυς Χριστο το Θεο, τας εχας σου τς ψυχικς μν νόσους θεράπευσον, πελαύνων το εί, πολεμίου τ σκάνδαλα, κ τν βοώντων παύστως· Σσον μς Κύριε.

Κ
θισμα
χος πλ. δ'. Τν Σοφαν κα Λγον.
Μαρτυρ
σας γενναως πρ Χριστο, κα τν πστιν κηρξας τ σ πατρ, νελκυσας πανεφημε, το βυθο τς γνοας, κα τυρννων μ πτξας, τ θεον φρνημα, τν δαιμνων κατσχυνας, τ νσχυρον θρσος· θεν κα τν χριν, κ Θεο κομσω, ἰᾶσθαι νοσματα, τς ψυχς κα το σματος, Παντελεμον πανεφημε. Πρσβευε Χριστ τ Θε, τν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος ορτζουσι πθ, τν γαν μνμην σου.

Οκος
Το
ναργρου τν μνμην, το γενναου τν θλησιν, το πιστο τς ατρεας, εσεβς μνσωμεν φιλχριστοι, να λβωμεν λεος, μλιστα ο βορβορσαντες, ς κγ, τος αυτν ναος· ψυχν γρ κα σωμτων μο τν θεραπεαν περχει. Σπουδσωμεν ον, δελφο, ν τας καρδαις μν χειν τοτον σφαλς, τν υμενον κ πλνης τος βοντας παστως· Σσον μς Κριε.

Μεγαλυν
ριον
εθρα αμάτων ς κ πηγς, χάριτι θαυμάτων, βρύει χρζουσι δωρεάν, Παντελεήμων, πάνσοφος κέστωρ· ο ώσεως διψντες δετε ρύσασθε σε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου