Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Ὁ Όσιος Στέφανος-


                                ΤΟ CΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗC ΠΑΡΑCKEYHC                           OI AΓΙΟΙ ΤΗC ΕΚΚΛΗCΙΑC MAC ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
Μέ τόν `ρχιμ.Πολύκαρπο Καθηγούμενο τς ‘εράς  Μονς τογίου Νικολάου ‘ναπαυσγίων Μετεώρων

                           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
   


                                Ὁ Όσιος Στέφανος                                                  Ανεψιός ωάννου το Δαμασκηνο γεννήθηκε στή Δαμασκό τό 725 . Σέ λικία  10 τν εσήχθη στή Λαύρα το γίου Σάββα  που γιά 15 τη κπαιδεύτηκε στήν μοναχική ζωή .ποσύρθηκε στήν ρημο καί σχολήθηκε μέ τήν μνογραφία . Πέθανε ερηνικά τό 807 φο κόσμησε τήν κκλησία μέ τά ποιήματά του.

γία Γολινδούχ Περσίδα πού μετονομάστηκε Μαρία
ταν πό τή Περσία στά χρόνια του βασιλι τν Περσν Χοσρόη καί τν Ρωμαίων Μαυρικίου (7ος α.) . Εδωλολάτρισσα στήν ρχή , μετά πό κάποια πτασία πού εδε , μεταστράφηκε στόν χριστιανισμό καί , ταν βαπτίστηκε , πρε τό νομα Μαρία  . νδρας τς , ρχιμάγος , τήν κατήγγειλε στόν Χοσρόη , πού τήν ξόρισε σέ κάποιο φρούριο , τς Λήθης , νομαζόμενο , που  μεινε  κλεισμένη γιά 18 λόκληρα χρόνια . πειτα , πειδή ρνήθηκε νά λλαξοπιστήσει , πέστη  πολλά καί διάφορα μαρτύρια πό τά ποία διεσώθη  θαυμαστά . πισκέφθηκε τήν ερουσαλήμ ,που μόνασε σέ κάποιο μοναστήρι . Μέ πόδειξη το Πατριάρχη εροσολύμων , ξεκίνησε γιά τήν Κωνσταντινούπολη , προκειμένου νά εχηθε πέρ τν βασιλέων . Πέθανε μως στό δρόμο μέσα στόν εκτήριο οκο το γίου Σεργίου , ν προσευχόταν.
  Τας ατων γίαις πρεσβεες Γλυκύτατε ΄ησο Χριστέ  ‘λέησον καί σσον μας `μήν.

πολυτκιον 
χος δ'. Ταχ προκατάλαβε.
ς θεον στεφάνωμα, τν ρετν σχηκς, λαμπρς στεφάνωσας, τν κκλησίαν Χριστο, ν λόγοις κα πράξεσι, σ γρ ς εράρχης, κα σοφς θεηγόρος, θείων σμάτων λύρα, Πάτερ Στέφανε φθης, δι τας σας φαιδρότησιν, μς στεφάνωσαν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου