Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Οἱ Ὅσιοι Ἰσαάκιος , Δαλμάτος καὶ Φαῦστος


              

                     ΤΟ CΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗC ΠΑΡΑCKEYHC           
 OI AΓΙΟΙ ΤΗC ΕΚΚΛΗCΙΑC MAC ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ


Μὲ τὸν Ἀρχιμ.Πολύκαρπο Καθηγούμενο τῆς Ἱερς  Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Ἁγίων Μετεώρων


                            Κυκλοσιν νδρες ες δο τρες σν θρνον,
                          
ψιστε, Φαστος, σκιος, Δαλμτος,
                            Δαλμ
τος, σκιος τριττ θνον,δ γε Φαστος.             
                        Οἱ  Ὅσιοι Ἰσαάκιος , Δαλμάτος καὶ Φαῦστος
Ζηλωτὴς τῆς ὀρθόδοξης πίστεως, ἡγούμενος τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων,τιμαται ἰδιαιτέρως στὶς 30 Μαΐου. Ὁ  ὅσιος Δαλμάτος ἦταν στρατιώτης ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου . Ἐγκαταλείποντας ἀξίωμα , γυναίκα καὶ παιδιὰ καὶ παίρνοντας  μαζί του μόνο τὸ γιὸ τοῦ Φαῦστο μετέβη στὸ μοναστήρι τῶν Δαλμάτων , ὅπου μόναζε ὁ Ἰσαάκιος .
Δαλμάτιος διακρίθηκε νάμεσα στος πόλοιπους μοναχος γι τν ρετ του τόσο στε ξελέγη γούμενος μετ τ θάνατο το εσεβος σαακίου. Μάλιστα γι τν νάρετο βίο του Δαλμάτιος τιμήθηκε κα π τ Γ' Οκουμενικ Σύνοδο πο συνλθε τ 431 μ.Χ. στν φεσο, στν ποία ο Πατέρες νέδειξαν τν σιο ρχιμανδρίτη.
 Τν δρόμο το Δαλμάτιου, ποος τελείωσε τ ζω το ν ερήνη, κολούθησε γις το Φαστος, ναδεικνύοντας αυτν ξιο διάδοχό του πατέρα του.
 σον φορ στν σιο σαάκιο (βλέπε 30 Μαΐου), μεινε ξακουστς γι τ στάση, τν ποία πέδειξε πέναντι στν αρετικ ατοκράτορα Ολη, ταν ατς κατ τν κστρατεία το νάντια στος Σκύθες συνάντησε τν σιο. σαάκιος πέθανε σ βαθι γεράματα.

Ταῖς αὐτν  Ἁγίαις πρεσβεῖες Γλυκύτατε Ἰησοῦ Χριστὲ  Ἐλέησόν καὶ σῶσον ἡμᾶς.Ἀμήν.

πολυτκιον 
χος α’. Τς ρήμου πολίτης.
Τ
ν τρίστιχον χορείαν τν Όσίων τιμήσωμεν, Φαστον σαάκιον μα, κα Δαλμάτιον τν νδοξον ς τρίφωτος λαμπς γρ ρετν, σκεδάζουσι τν νύκτα τν παθν, κα τας θείαις καταυγάζουσι δωρεαίς, τος πόθω νακράζοντας, δόξα τ θαυμαστώσαντι μς, δόξα τ μεγαλύναντι, δόξα τ νεργούντι δι' μν, πάσιν άματα.

Κοντ
κιον
χος β’.Τν ν πρεσβείαις.
Το
ς ν σκήσει κλάμψαντας ν τ κόσμ, κα τς αρέσεις νατρέψαντας τ πίστει, μνοις, σαάκιον εφημήσωμεν, σν τ Δαλμάτ Φαστον, ς το Χριστο θεράποντας, ατν δυσωποντας πρ πάντων μν. Φθαρτόν λιποσα Θεοδώρα βίον,
φθαρτον ερεν οκίαν ν τ πόλω.


 Η ὅσια Θεοδώρα
Γεννήθηκε στὴν νῆσο Αἴγινα.Ὀρφανὴ ἀπὸ μητέρα ἀνατράφηκε ἀπὸ εὐσεβῆ συγγενῆ της. Μαθαίνει γράμματα,νυμφεύεται καὶ μετὰ ἀπὸ ἐπιδρομὲς Σαρακηνῶν μεταναστεύει μὲ τοὺς δικούς της στὴν Θὲσ/κή. Σὲ ἡλικία 25 ἐτῶν χάνει τὸν συντροφό της καὶ ντύνεται τὸ μοναχικὸ σχῆμα , μένει στὸ κοινόβιο τῆς Μονῆς Ἄγ. Στεφάνου καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὴν οἰκονομία τῆς Μονῆς διαβάζοντας καὶ μελετώντας . Τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου της (892)ἱδρώτας εὐωδιαστὸς τὴν περιέλουσε καὶ ὅσοι ἀσθενεῖς τὴν ἀσπάστηκαν ἔγιναν τελείως καλά. Τὸ 893 τὸ λείψανο τῆς μεταφέρθηκε στὸ Καθολικό της Μονῆς ἡ ὁποία πῆρε τὸ ὄνομά της.
  Ταῖς αὐτῆς Ἁγίαις πρεσβεῖες Γλυκύτατε Ἰησοῦ Χριστὲ  Ἐλέησόν καὶ σῶσον ἡμᾶς.Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου