Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

H Αγία Σοφία καί αί τρεῖς ἀδελφὲς Πίστη, Ἐλπίδα καὶ Ἀγάπη,                ΤΟ CΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗC ΔΕΥΤΕΡΑC                                        OI     AΓΙΟΙ ΤΗC ΕΚΚΛΗCΙΑC MAC ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ


Μ τν `ρχιμ.Πολύκαρπο Καθηγούμενο τς εράς  Μονς το γίου Νικολάου ναπαυσ γίων Μετεώρων

                 ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


                                                     
    
Ες τν Σοφίαν.

  
 Εὐφραίνεται νῦν ὡς Δαβὶδ ψάλλων λέγει,

   Μήτηρ κατ’ εὐχᾶς ἡ Σοφία ἐν τέκνοις.

   Εἰς τὴν Πίστιν, Ἐλπίδα καὶ Ἀγάπην.

   Τὴ πρὸς σὲ πίστει Πίστις, Ἐλπίς, Ἀγάπη,
   Αἳ τρεῖς, Τριάς, κλίνουσιν αὐχένας ξίφει.
   Ἐβδομάτη δεκάτη Ἀγάπην τάμον, Ἐλπίδα,Πίστιν.

Ο τρες δελφς Πίστη, λπίδα κα γάπη, 
Καταγόταν π πιφαν ταλικ οκογένεια κα νωρς λθαν κα κατοίκησαν στ Ρώμη μ τ μητέρα τους Σοφία . χήρα μητέρα τους τς  «ξέθρεψε» κατ τ παράγγελμα το Παύλου « ν παιδεία κα νουθεσία Κυρίου». π δριανο (2ος α.) στ φοβερ διωγμ , ο τρες δελφς μ τς προσευχς κα τν νθάρρυνση τς μητέρας τους πέμειναν μ ξιοθαύμαστη καρτερία μαρτυρικ θάνατο (12 τν Πίστη , 10 λπίδα κα 9 γάπη ) . μητέρα τους Σοφία, ποία ντίκρυσε  μ θαυμαστ πομον  τ μαρτύριο τν θυγατέρων της , ζησε μετ τ θάνατό τους τρες μόνο μέρες,  τόσο σο χρειαζόταν ν φροντίσει γι τν ταφή τους.
    Τας αὐτῶν γίαις πρεσβεες Γλυκύτατε ησο Χριστ  λέησον κα σσον μς μήν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου