Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        
                                                                 
1.Κάθε φορά ποῦ ὑψώνεται τὸ Ιερόν Εὐαγγέλιο καὶ ἀκούγεται ἡ πρώτη ἐκφώνηση τοῦ ἱερέως ΄΄Εὐλογημένη ἡ Βασίλεια τοῦ Πατρὸς ..τότε, κάθε φορά συντρίβεται τὸ κράτος τοῦ διαβόλου.2.Μόνο στὴν Θεία Λειτουργία προσφέρουμε ἀληθινὴ λατρεία.3. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ὅλα.Γέννησις-Γολγοθὰς-νάστασις-Μεταμόρφωσις.4.Στὴν θεία Λειτουργία μποροῦμε νὰ βρομε τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς μας.5.Ὁ κόσμος θὰ πέθαινε ἂν σταμάταγε ἡ θεία Λειτουργία. 6.Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία  εἴμαστε ὅλοι ἀδέλφια 7.Στήν Θεία Λειτουργία εναι παροσα ὅλη ἡ Ἐκκλησία8. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι μεγάλο δῶρο τοῦ θεοῦ σέ μᾶς .9.Ὅλα ὅσα τελοῦνται στὴν Θεία Λειτουργία ἔχουν σχέση  μὲ τὸ ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τὸν ἁγιασμὸ τῶν ψυχῶν  μας.10.Στὴν Θεία Λειτουργία χρειαζόμαστε πίστη εὐλάβεια- ἀγάπη. 11.Θεῖο τραπέζι  ἔχουμε μπροστά  μας.12.Εἴμεθα συνδαιτημόνες.Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ὁ Δεσπότης Χριστὸς μᾶς κάλει.13.Εἶναι ἀνάγκη νὰ θεωροῦμε ἐσωτερικὰ τὰ τελούμενα διώχνοντας κάθε ξένο λογισμό.14.Ὅταν κοινωνοῦμε τῶν χράντων Μυστηρίων ¨μεταμορφουμεθα ἀπὸ δοξης  εἰς δόξαν΄΄15.Κατὰ τὴν θεία λειτουργία,ὁ Πατὴρ εὐλογε,ὁ Υἱὸς θυσιάζεται, τὸ γ. Πνεῦμα  ἁγιάζει, οἱ Ἄγγελοι παρίστατανται, ὁ ἱερεὺς εὔχεται οἱ πιστοὶ συμπροσεύχονται. Ἀληθὴς μυσταγωγία.16.Δὲν ὑπάρχει Λειτουργία χωρὶς Θεία Κοινωνία, καὶ Θεία Κοινωνία χωρὶς Λειτουργία.17.Τὰ ὑλικὰ στοιχεῖα εἶναι τὰ ἐξωτερικά, τὸ κέλυφος.Ὁ πυρίνας ἡ οὐσία εἶναι ὁ Χριστός.18.Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει χριστιανὸς χωρὶς θεία Κοινωνία.19.Χριστιανὸς σημαίνει συμετοχή, μετοχὴ τῆς θείας ζωῆς.20.Ὁ πιστὸς ΄΄συνακερναται΄΄ μὲ τὸν θεὸν Ἅγιος Κυριλλος Ἀλεξ. Καὶ γίνεται σύσσωμος Χριστοῦ΄΄Συννυφαινει καὶ συνάπτει΄΄ ἡ Θεία Κοινωνία τὸν πιστὸν μὲ τὴν θείαν φύσιν Ἰω.Χρυσοστομος21.ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι τὸ κετρο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.22Γιά τὴν κατανόησή της χρειάζονται οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς πίστεως.23Εις ἀντικατάστασιν τοῦ ἀπωλεσθέντος Παραδείσου ὁ θεὸς χάρισε στὸν ἄνθρωπο  τὴν Θείαν Λειτουργία.24 Νὰ βυθίζεσαι στὴν Θεία Λειτουργία.25.Τὴν Ὀρθοδοξία τὴν μαθαίνουμε μέσα στὴν θεία Λειτουργία.26.Στὴν θεία Λειτουργία  ἔχουμε τὶς 4 διαστάσεις τοῦ χρόνου:Παρελθὸν-Παρόν-Μέλλον-Αἰωνιότητα.27.Στὸ  Ἅγιο   Δισκάριο εἴμαστε ὅλοι.Ἡ Θριαμβεύουσα καὶ ἡ στρατευόμενη Ἐκκλησία.Ἡ Παναγία .Οἱ Ἀπόστολοι, Οἱ Ἄγγελοι, οἱ Ἅγιοι.28. Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ βάση τοῦ μέλλοντος αἰνος29. Ἡ θεία Λειτουργία δὲν εἶναι ἀτομικὴ ὑπόθεση.Εἶναι τὸ μυστήριο τῆς συνάξεως  τῶν πιστῶν.30.Ἐκκλησία καὶ θεία εὐχαριστία ταυτατιζονται.31.Κατεβαίνοντας ἀπό τὸ ρος τῆς λειτουργικῆς ἐμπειρίας, τὸ ρος τοῦ Κυρίου εἶσαι  πλέον  ὁ λειτουργημένος ἄνθρωπος, καὶ ἔξω στὴν κοινωνία εἶσαι  ὅλος φῶς καὶ χάρις καὶ μαρτυρία τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ.32.Ζῆσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ αὐτὴ θὰ γίνει διδάσκαλός  σου στὴν χριστιανικὴ ζωή.33.Μὴ μένουμε στὸ ἀντίδωρο.Τὸ δῶρο μᾶς χρειαζεαι , ποὺ εἶναι τό Σμα καὶ  τό Ἅγιον Αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Σημείωσις: Τὸ Κείμενο εἶναι: Τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου Ἱεροκήρυκος Ἀθηνῶν.Ἡ ἀντιγραφὴ τοῦ Κείμενου εἶναι Ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ. Πολύκαρπο Καθηγούμενο τς  Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου  Νικόλαου Ἀνάπαυσ γίων Μετεώρων.Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος:Εἶναι ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες  τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἅγιου Ἰωάννου Τοῦ Προδρόμου, ἀπὸ τὸν Καλλιτέχνη Ἁγιογράφο Εὐθύμιο ΜπερδεμπέΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου