Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ


 
γιος ωάννης Δαμασκηνς ρίζει τν πίστη ς « πίστις
εναι διπλή. “ στι γρ πίστις ξ κος”. Γιατί κούγοντας τς θεες Γρα-
φές, πιστεύουμε στ διδασκαλία το Πνεύματος. Κα ατ τελειοποιεται
μ λα πο νομοθετήθηκαν π τν Χριστό, φο κδηλώνεται μ ργα,
παρουσιάζοντας εσέβεια κα φαρμόζοντας τς ντολς ατο πο μς
νακαίνισε. Ατς πο δν πιστεύει κατ τν παράδοση τς Καθολικς
κκλησίας κοινωνε μ τν Διάβολο, κάνοντας νάρμοστα ργα, εναι
πιστος. “ στι δ πίστις λπιζομένων πόστασις λεγχος ο βλεπομέ-
νων” δίσταχτη κλόνητη λπίδα σ ατ, πο χει ποσχεθε Κύριος

κα στν πιτυχία τν παρακλήσεών μας. πρώτη εναι τς δικς μας
γνώμης, ν δεύτερη τν χαρισμάτων το Πνεύματος».1
γιος ωάννης Χρυσόστομος στν πρς βραίους πιστολ
λέει γι τν πίστη « πίστις εναι τ μέσο μ τ ποο βλέπουμε τ μ
φανερ κα κάμνει ξ σου βέβαια τ μ βλεπόμενα μ τ βλεπόμενα.
Οτε εναι δυνατ ν μ πιστεύση κανες σ κενα πο βλέπει, οτε πά-
λι εναι δυνατ ν πιστεύση, ἐὰν δν χη σαφέστερη βεβαιότητα γι τ
όρατα π ,τι γι τ ρατά. πειδ δηλαδ τ λπιζόμενα θεωρονται
νυπόστατα, πίστις δίνει σ ατ πόστασι καλύτερα δν δίνει, λλ
ατ εναι οσία τους. Γι παράδειγμα, νάστασις δν χει γίνει, οτε
πάρχει ς πόστασις, λλ λπίδα τν τοποθετε μέσα στ ψυχή μας.
Ατ σημαίνει “πόστασις λπιζομένων πραγμάτων”».2
ββς Δωρόθεος σ πιστολ του γράφει «Μ σο φαίνεται πα-
ράξενο φόσον βρίσκεσαι στν δ, πο δηγε στ Θεό, ν πολλς φορς
πέφτεις πάνω σ γκάθια κα σβώλους κα λλοτε σ μαλ δαφος. Για-
τί σοι γωνίζονται, λλοτε πέφτουν κα λλοτε νικον. Μέγας Ἰὼβ επε
“Τί λλο εναι ζω το νθρώπου πάνω στ γ, παρ μία συνεχς δοκι-
μασία;” Κα κάποιος λλος γιος επε “ νθρωπος πο δν γεύτηκε πει-
ρασμ δν μπορε ν εναι βέβαιος γι τς ρετές του”. Γιατί καθς σκού-
μαστε στν πίστη πειραζόμαστε, γι ν δοκιμαστομε κα ν μάθουμε ν
πολεμμε. “Πρέπει ν περάσετε μέσα π πολλς θλίψεις, γι ν μπετε
στν Βασιλεία τν Ορανν”».3
γέροντας Παΐσιος γιορείτης σ λόγο του γι τν κοσμικ λο-
γικ ναφέρει «Στν ποχή μας, πο χουν αξηθ ο γνώσεις, δυστυχς
μπιστοσύνη μόνο στ λογικ κλόνισε τν πίστη π τ θεμέλια κα
γέμισε τς ψυχς π ρωτηματικ κα μφιβολίες. Γι ατ στερούμα-
στε τ θαύματα, γιατί τ θαμα ζται κα δν ξηγεται π τν λογική.
ντίθετα, πίστη στν Θε τραβάει τν θεϊκ δύναμη κάτω κα ναπο-
δογυρίζει λα τ νθρώπινα συμπεράσματα. λα τ πράγματα τς πνευ-
ματικς ζως ξωτερικ φαίνονται νάποδα. ν δν ναποδογυρίση κα-
νες τ κοσμικό του φρόνημα, ν γίνη πνευματικς νθρωπος, εναι δύ-
νατον ν γνωρίση τ μυστήρια το Θεο, πο μς φαίνονται παράξενα
(νάποδα)». 4
γιος ωάννης τς Κρονστάνδης στν ν Χριστ ζωή μου λέει
γι τν πίστη « πίστη εναι τ κλειδί, μ τ ποο νοίγεται θεος θη-
σαυρός. Τ κατέχουν ο πλές, γαθές, λο γάπη καρδιές. πίστη εναι
τ πνευματικ στόμα. ς νοίγουμε λεύθερα ατ τ στόμα, πως κά-
νουμε κα γι τ σωματικό. ς μ σφίγγουν τ χείλη του μφιβολία κα
λιγοπιστία. ν μένει κλειστ ξ ατίας τους, κλειστς θ μένει κα
ορανς γιά μς. σο πι πολ κινεται τ στόμα τς πίστεως, σο πι
δίστακτα πιστεύουμε στν παντοδυναμία το Θεο, τόσο πι πολλο θ
εναι ο θεοι οκτιρμο πέναντί μας».5
γιος Διάδοχος Φωτικς μς λέει γι τν πίστη κα τ ργα «Πί-
στη χωρς ργα κα ργα χωρς πίστη θ πορριφθον ξίσου π τν Θεό.
Πρέπει πιστς ν προσφέρει στν Θε πίστη πο φανερώνεται μ ργα.
πατέρας μας βραμ δν θ δικαιωνόταν π τν πίστη του, ν δν
προσέφερε ς καρπό της στ Θε τν γι του σακ».6
ποσημειώσεις:
1. ωάννου Δαμασκηνο κδοσις κριβής τς ρθοδόξου Πί-
στεως Δ΄, 10 2. ωάννου Χρυσοστόμου Ε.Π.Ε. τόμ. 25, σελ. 105 3.
ββ Δωροθέου σκητικ τοιμασία σελ. 423. 4. Γέροντος Παϊσί-
ου Λόγοι Α σελ. 225 5. γίου ωάννου τς Κρονστάνδης « ν
Χριστ ζωή μου» 108 6.Φιλοκαλία τόμος Α σελ. 290._

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου