Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

«Ἔγω ἐδῶ μένω, μοῦ ἀρέσει πολὺ ἐδῶ...»π.Νεκταρίου ντωνοπούλου «Ταχς ες βοήθειαν»


Μετ τ γέννηση το δεύτερου παιδιο μας. τ 2003 παρουσίασα κάποιες λλοιώσεις στ μήτρα, ο ποιες νησύχησαν τ γιατρό μου.
Χρειάστηκε τότε ν γίνει μι μικρ πέμβαση, στε ν φαιρεθον ατς ο λλοιώσεις. "τσι κι γινε. Μετ τν πέμβαση χρειάστηκε ν γίνει βιοψία, τ ποτελέσματα τς ποιας θ παιρναν κάποιες μέρες γι ν βγον. Ο γονες μας κι μες εχαμε φοβηθε πολύ.
Στ σπίτι μς εχαμε να ρίνισμα π τν καρδι το γίου Λουκ. Τν μέρα πο γινε πέμβαση, λθε στ σπίτι πεθερά μου, ποία δν ξερε τι εχαμε ατ τν ελογία το γίου Λουκ. Μς επε τότε τι εδε να παράξενο νειρο, πο δν μποροσε ν ξηγήσει. Μς επε τι εχε λθει στ σπίτι μας κα εδε ν βγαίνει π τ δωμάτιο μς νας ψηλς ξανθωπς γιατρός, πο μοίαζε σν ξένος. Το επε ν καθίσει κα τν ρώτησε μ γωνία:
-Γιατρέ μου, τί συμβαίνει μ τν Κ.; Τί χει; κενος πάντησε:
ν χει τίποτα. Θ γίνει καλά. Τν ξαναρώτησε:
-Γιατρέ μου, πς μπήκατε μέσα; Ποις σς νοιξε; Κα ατς πάντησε:
γω δ μένω. Μο ρέσει πολ δ.
Εχαμε μ τν σύζυγό μου πολ προσευχηθε στν γιο Λουκ κα συγκλονίστηκα ταν κουσα λ' ατά. Μίλησα στν πεθερά μου γι τν γιο κα γι τν ελογία πο εχαμε μέσα στ σπίτι μας... Διάβαζα τότε κα τ βιβλίο μ τ βίο το γίου Λουκ. ταν τ τελείωνα βγκαν τ ποτελέσματα τς βιοψίας, πο ταν ρνητικά.
Εχαριστ τν γιο Λουκ γι τν θαυμαστή του πέμβαση».

Κ.Λ.. θήνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου