Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Προσευχὴ τῆς Δευτέρας τοῦ Πάσχα


"Χριστὸς Ἀνέστη, χαρά μου!!"
Μὲ αὐτὲς τὶς τέσσερεις λέξεις χαιρετοῦσε ὅλο τὸν χρόνο ὁ ἅγιος παππούλης τῆς Ρωσίας, ὁ μέγας Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ.
«Χριστὸς Ἀνέστη, χαρά μου!".
 Καταυγαζόμενος ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ἀγάπης, βίωνε χαρὰ στὴν κάθε συνάντηση μὲ  τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα !!Ἡ ἐπὶ γὴς πορεία τοῦ Χριστοῦ  κι ἡ ἀνάστασή Του ἔσπασε τοὺς φραγμοὺς τῆς ξεχωριστότητας καὶ  ἔφερε τὴν παραδείσια χαρά.Εἴμαστε γεννημένοι ἀπὸ ἀγάπη καὶ χαρά, προορισμένοι γιὰ ἀγάπη καὶ χαρά! Ὡς πότε θὰ καταδεχόμαστε νὰ διαλέγουμε ἄλλους δρόμους;Τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη!»,  τὸ ἀδιανόητό της Ἀνάστασης, εἶναι ἡ πιὸ χαρμόσυνη εἴδηση γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος!  Εἴδηση ποὺ ἂν τὴν ἀφήναμε νὰ  μᾶς διαποτίσει, θὰ βλέπαμε τὸν κόσμον ὅλο μὲ ἄλλα μάτια!Ὅπως τὸν βλέπουν καὶ τὸν ζοῦν οἱ ἅγιοι, οἱ δίκαιοι, οἱ τρελαμένοι ἀπὸ Θεία Χάρη!Κάθε τόσο τρελαινόμαστε κι ἀπὸ κάτι! Φαντάσου νὰ  τρελαθοῦμε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ Θεία τὴ Χάρη!!  Τί ἄλλο νὰ  περιμένεις; Τί καλύτερο νὰ  προσδοκᾶς; Ἀπὸ τί μεγαλύτερο νὰ  εὐφρανθεῖς;Φαντάσου νὰ  γινόμαστε σιγὰ-σιγὰ σὰν τὸν ἅγιο Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ καὶ μυριάδες  ἄλλους  ποὺ καθρεφτίζουν  τὸ   «Χριστὸς Ἀνέστη!»,    μέσα ἀπ' τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τους!
Πειραματίσου νὰ  τὸ καθιερώσεις ὡς χαιρετισμό, νὰ  δεῖς τί θὰ συμβαίνει ἐντός σου! Ναί, θὰ  σὲ περάσουν γιὰ τρελό!  Ὁ κόσμος,  ὅλο γιὰ κάτι θὰ μᾶς περνάει! Ὅλο κάτι θὰ μᾶς προσάπτει ἢ θὰ μᾶς ἀνεβάζει στὰ περιορισμένα «οὐράνια» του. Δουλειά του. Ὅμως  καὶ δουλειά μας!!Δές! Μόνον ὅσοι κατάφεραν νὰ  ἀποστασιοποιηθοῦν ἀπ' τὴ γνώμη τοῦ κόσμου, ἂπ τὶς προσπάθειές του νὰ  σὲ χειραγωγεῖ, ἀναπνέουν ΕΛΕΥΘΕΡΑ!Ὁ Χριστὸς ἦρθε νὰ  καταργήσει τὶς τάξεις, νὰ  βγάλει τὴ γλώσσα στὶς φοβίες ποὺ θεωροῦμε πὼς μᾶς προκαλοῦν οἱ ἄλλοι κι ὁ ἐαυτός μας!Ἦρθε νὰ  δείξει πὼς τὴ μία στιγμὴ λέμε πὼς θέλουμε νὰ  λουστοῦμε ὁλόκληροι ἀπὸ τὰ χέρια Του, (ἀπόστολος Πέτρος),  καὶ τὴν ἑπόμενη τὸν ἀπαρνιόμαστε, μὴν τύχει καὶ χάσουμε τὴν εὔνοια τοῦ κόσμου!Ἀλλὰ Αὐτὸς εἶναι ὁ νικητὴς τοῦ κόσμου καὶ τοῦ θανάτου μὲς στὸν ὁποῖο ὁ κόσμος κινεῖται! Νὰ  μία ὡραία ἐκστρατεία λοιπόν! Διαδίδουμε συνεχῶς τὴν πιὸ χαρμόσυνη εἴδηση γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος, καὶ διαποτιζόμαστε ἀπ' τὴν αἰώνια, ἀξόδευτη χαρά της!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!

...καὶ τὰ  πάντα πεπλήρωται Φωτός!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου