Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

ΕΟΡΤΙΟΣ ΛΟΓΟΣ:


ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ:
ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 6/12/2013 ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΣΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ:
ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

 

  «ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ  Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ  ΑΓΙΟΙΣ ΑΥΤΟΥ».
Ὁ Ἅϊ-Νικόλας ὁ θαλασσοδαρμένος, τῶν θαλασσῶν ὁ ἅγιος, ὁ φιλόλαος καὶ προστάτης τῶν ναυτικῶν, τιμᾶται ἰδιαίτερα στὰ Ἅγια Μετέωρα στὸ Ἱστορικὸ Μοναστήρι τοῦ Ἀναπαυσᾶ, ὁπού ἐδῶ τὸ 1527 ὁ περίφημος Ἁγιογράφος Θεοφάνης φιλοτέχνησε, αὐτὸ ἐδῶ τὸ Καθολικὸ.
Ὁ ἅγιος ὑπῆρξε ἀρχιεπίσκοπος Μύρων στὴ Λυκία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου ὁ τάφος του καὶ τὰ ἐρείπια τοῦ παλαιοῦ ναοῦ του. Ἦταν φιλάνθρωπος καὶ φιλόπτωχος, ὑπερασπιστὴς τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ δικαίου.
Οἱ ἅγιοι ἔχουν προνόμιο νὰ παρηγοροῦν τοὺς πιστούς.Ἡ μεγάλη ταραχὴ τοῦ κόσμου ἔχει ἀνάγκη τὴν ἐπίσκεψη τῶν ἁγίων. Ἡ οἰκονομική, πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κρίση τῶν ἡμερῶν μᾶς ἐλπίζει καὶ ἀναμένει μία ἀνώτερη βοήθεια. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὴν ἐποχὴ τοῦ ὑπῆρξε προστάτης τῶν πενομένων καὶ τῶν πονεμένων συνανθρώπων του. Πολλὰ τὰ θαύματά του. Ἡ ἐποχὴ μοιάζει μὲ τὴ δική μας. Ὑπῆρχε στέρηση, φτώχεια, ἀνάγκες, δυστυχίες καὶ ἀπογοητεύσεις, ἀλλὰ καὶ ἐλεημοσύνη, παρηγοριὰ καὶ πνευματικὴ τόνωση. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶναι ἕνα φωτεινὸ παράδειγμα. Σὲ μία ἐποχὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει κάποιες εὐκολίες καὶ ἀνέσεις, ἀλλὰ συγχρόνως σύγχυση καὶ ταραχή, ὁ ἅγιος καθοδηγεῖ ἀπὸ ψηλά. Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ πάρουν τὴ θέση τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. Ἡ πονηρία καὶ κακία βρίσκει τρόπους νὰ μπεῖ στὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας..
Πρὶν 16 χρόνια τοῦτο ἐδῶ τὸ Μοναστήρι τοῦ σήμερα ἑορταζομένου γίου Νιολάου, γνωστὸ ὡς τοῦ Ἀναπαυσᾶ το Κλειστό.Ἐμόναζα τότε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βαρλαὰμ ἐδῶ στα Ἅγια Μετέωρα, προερχόμενος ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κορώνας τὸ ὁποῖο εὑρίσκετε στὸν Νομὸ Καρδίτσης.Ποτὲ  δὲν ἔβαλα στὸ νοῦ μου ὅτι θὰ γενόμουν Ἡγούμενος καὶ μάλιστα σὲ ἕνα Ἱστορικὸ Μοναστήρι  μὲ τὶς Περίφημες Τοιχογραφίες τοῦ Θεοφάνους τοῦ Κρητός.Κάποιο  πρωινὸ μετέβηκα σὲ  ἕνα Μοναστήρι, νὰ λειτουργήσω.Καθὼς κατέβενα τὰ σκαλοπάτια στὸ μέσον της διαδρομῆς τῶν σκαλιῶν ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τῶν Ἁγίων Κτητόρων Αὐταδέλφων θεοφάνους καὶ Νεκταρίου.Σ΄ αὐτὴν τὴν εἰκόνα καθὼς προσκυνοῦσα ἄκουσα μία ἐσωτερικὴ φωνὴ νὰ μοῦ λέει «Ἐκεῖ κάτω θὰ πᾶς»
Μὲ τὴν χάρι τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος και μετὰ ἀπὸ 1χρόνο ἀκριβῶς μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου  Σταγὼν κ Μετεώρων Κ.κ Σεραφεὶμ τοποθετήθηκα Ἡγούμενος σ΄αὐτὸ ἐδῶ τὸ Μοναστήρι.
Γιὰ 11 ὁλόκληρα χρόνια ἤμουν μόνος καὶ ὄχι μόνος, διότι ὁ χριστιανὸς αἰσθάνετε πλούσια τὴν παρουσία τοῦ θεοῦ.Πολλοὶ εἴπανε διάφορα, ὅτι ὁ Πολύκαρπος  κάποια μέρα  θὰ φύγει ἀπὸ τὸ Μοναστήρι.γιατί οὔτε στὸν Παράδεισο δὲν κανεὶς μόνος. Ἀλλοὶ μὲ  ἀπορία ρωτοῦσαν δὲν φοβᾶσαι μόνος. Τοὺς ἀπαντοῦσα ὅτι «Μὲθ΄ἠμων ὁ Θεὸς καὶ οὐδεὶς κὰθ΄ἠμων».Κάποιο Σάββατο εἶχα πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ μὴν λειτουργήσω τὴν Κυριακὴ γιατί δὲν εἶχα ψάλτη. Ἐ στὶς 11 τὸ βράδι μὲ πῆρε τήλ. ὁ Κος Κωστήκας καὶ μοῦ εἶπε ὅτι θέλει νὰ ψάλλει στὴν θεία Λειτουργία.
Δὲν εἶχα μόνιμο ψάλτη  καὶ παρόλου αὐτὸ δὲν στερήθηκα οὔτε μία φόρα καὶ ἀγρυπνίες καὶ θεῖες Λειτουργίες.Ἐδῶ καὶ 10 χρόνια ἔχω ψάλτη τὸν Μουσιολογιώτατο  καθηγητὴ τῆς Μουσικῆς τὸν Κ. Ἰωάννη  Σπυράκη μὲ τὸν ὁποῖο κάθε Κυριακὴ μὲ τὴν ἡσυχία μας χωρὶς ἄγχος χαιρόμαστε τὴν θεία Λειτουργία.Τὸν Εὐχαριστῶ καὶ τοῦ εὐχομε  νὰ συνεχίση  νὰ προσφέρη στὸ Ἱερὸ Ἀναλόγιο τὴν ψαλτικὴ τέχνη ὁ δὲ Ἅγιος Νικόλαος νὰ τὸν ἐνδυναμώνει καὶ νὰ τὸν προστατεύει καὶ νὰ τὸν βοῆθα στὸν προσωπικό του Ἀγώνα.Ἐδῶ καὶ 6 πχρόνια εἶναι μαζὶ ὁ Πατὴρ Δημήτριος Ἱερομόναχος, καὶ ἐδῶ καὶ 2 μῆνες μονάζη ὁ πατὴρ Σεραφεὶμ Μοναχός.Σὲ κάθε δυσκολία  καὶ περίπτωση ὁ Ἅγιος Νικόλαός μου ἔδιδε τὴν γρήγορη λύση.Ἔχω ζήση τὴν αἰσθητὴ παρουσία καὶ τὴν πλούσια ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Νικολάου.Ἅγιε Νικολάε σὲ Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν βοήθειά σου καὶ τὴν προστασία Σου. Εἶσαι ἕνας μεγάλος Ἅγιος.
Ἀγαπητοί μου:
Οἱ ἅγιοι, ὅπως ἔχουμε εἶναι καλοὶ καὶ ἔμπιστοι φίλοι, διακαεῖς πρεσβευτές, στοργικοὶ μεσίτες. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος διαβαίνει θάλασσες καὶ στεριὲς γιὰ νὰ προστατεύει καὶ νὰ σώζει τοὺς ἀναγκεμένους. Εἶναι ἕνας γνωστός, ἀγαπητὸς καὶ σεβαστὸς ἅγιος. Ἔχει θάρρος στὸν Χριστὸ κι ἐκεῖνος τὸν ἀκούει πρόθυμα.
Εὐχειθητε Ἅγιοι Πατέρες καὶ Ἀδελφοὶ νὰ συνεχίσω νὰ διακονῶ αὐτὸ τὸ εὐλογημένο Μοναστηράι μὲ Ἀγάπη θυσία ταπείνωση,  πίστη ἐγκράτεια καὶ πραότητα, τὸ δὲ τέλος μου νὰ εἶναι εἰρηνικὸ καὶ μὲ ἄριστη  ἀπολογία στὸ φοβερὸ βῆμα τοῦ γλυκυτάτου μᾶς Ἰησοῦ.
Ἐσᾶς ὅλους ποὺ ἤρθατε νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σᾶς τὸν Ἅγιο Νικόλαο, νὰ σᾶς χαρίζει τὴν ὑγεία τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς, τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν χαρὰν τὴν εἰρήνη  καὶ τὴν προστασία του στὴν ζωή σας. Ἀμὴν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου