Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΝ,ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ,ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΑΡΧΙΜ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΑ                                  


                         
« ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΙΗΣΟΥΣ  ΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΝ ΒΙΒΛΩ ΖΩΗΣ»
... Πόσα ραγε δέν φείλει σήμερα χριστιανικός κόσμος στή βασιλική τούτη δυάδα, tόν γιο  Κωνσταντνον καί τήν μητέρα το λένη τήν ποία, δίκαια καί θεόπνευστα, κκλησία μς κατέταξε στόν χορό τν γίων, πονέμοντάς τους πάξια καί τόν τίτλο τν σαποστόλων;
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ  ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙΕίναι γνωστό πώς λίγα πρόσωπα στή μακραίωνη πορεία τς νθρωπότητας τιμήθηκαν πό τήν στορία μέ τόν τίτλο το Μεγάλου. ξέχουσα μορφή νάμεσά τους ποτελε ναμφίβολα Μέγας Κωνσταντνος. Κι ναδείχτηκε πραγματικά Μεγάλος, χι μόνο σέ ργα πολιτικς σύνεσης, οκονομικς διαχείρισης, διοικητικς μεταρρύθμισης, στρατιωτικς δεξιοτεχνίας, φρόνησης καί νδρείας, λλά, μέ ριστο συνδυασμό, Μεγάλος καί σέ ργα μεγάλα, στερέωσης το μέχρι τότε χειμαζομένου Χριστιανισμο, νίσχυσης τς ρθόδοξης κκλησίας, ποκατάστασης τς σωτερικς της νότητας, τιμς τν γίων Μαρτύρων, νέγερσης ναν, σύγκλησης Συνόδων... Καί μαζί του σφαλς μεγαλύνεται γία μητέρα το λένη, παιδαγωγός, καί συμβοηθός, καί συντελεστής στά θεία ργα, στή φιλανθρωπία, στήν ερεση το Τιμίου Σταυρο καί νάδειξη τν γίων Τόπων, στή στήριξη τν πιστν, στόν κχριστιανισμό τν πίστων... Τήν ερήνη τς κκλησίας, πού πέτυχε μέ τόσους γνες Μ. Κωνσταντνος, καταπαύοντας τούς διωγμούς τν χριστιανν, λθε νά διασαλεύσει αρετικός ρειος, πρωτοπρεσβύτερος καί δάσκαλος σχολς στήν λεξάνδρεια τς Αγύπτου. Ατός ρχισε νά κηρύττει βλάσφημα πώς Υός το Θεο δέν εναι μοούσιος (της διας οσίας) μέ τόν Πατέρα Του, λλά δημιούργημα το Θεο, ρα χι ληθινός Θεός. Πατριάρχης τότε στήν λεξάνδρεια ταν γιώτατος Πέτρος, πού, μετά πό θεϊκή πτασία, στήν ποία Χριστός το ποκάλυψε τό βέβηλό της διδασκαλίας το ρείου, καθαίρεσε πό τήν ερωσύνη τόν ρειο. εσεβής ατοκράτορας Κωνσταντνος παρακολουθοσε μέ μεγάλη του λύπη τά κτροπα το ρείου καί τν παδν του, καθώς καί τή μεγάλη σύγχυση, πού προκαλοσαν σ' λες τίς τοπικές κκλησίες. πιθυμώντας λοιπόν νά παναφέρει τήν μόνοια καί ερήνη στήν κκλησία το Χριστο, προσέταξε νά συγκεντρωθον στή μεγαλούπολη Νίκαια τς Βιθυνίας πίσκοποι πό λες τίς τοπικές ρθόδοξες κκλησίες, γιά νά μελετήσουν τό λο ζήτημα. Πράγματι τόν Μάιο το τους 325 συναθροίστηκαν κε 318 θεοφόροι Πατέρες καί συγκρότησαν Σύνοδο, ποία ναγνωρίσθηκε στή συνέχεια ς Πρώτη Οκουμενική, στήν ποία παρακάθισε προσωπικά καί διος φιλοχριστός βασιλέας.. Παρασύρθηκε μως καί πίστεψε τή συκοφαντία, στε διάταξε τή θανάτωση το Κρίσπου (326).  Η βάπτιση καί κοίμηση το γίου Κωνσταντίνου μέχρι τότε κατηχούμενος στή Χριστιανική Πίστη βασιλέας, φο διέμεινε κε γιά λίγο διάστημα καί εδε πώς κατάστασή του δέν βελτιωνόταν, κάλεσε κοντά το τούς ρθοδόξους πισκόπους, πού τόν συνόδευαν, καί ξέφρασε σ' ατούς τήν πιθυμία του νά λάβει πιτέλους τό γιο Βάπτισμα, λέγοντας τά κόλουθα ξιομνημόνευτα λόγια: «Ατός εναι καιρός, πού περίμενα πό χρόνια μέ πόθο καί προσευχή, λπίζοντας νά ξιωθ τς σωτηρίας πό τόν Θεό. Εναι πιά καιρός νά πολαύσω κι γώ τήν θανατοποιό σφραγίδα (τσι νόμασε τό Βάπτισμα καί τό Χρίσμα)... κάτι τό ποο σκεπτόμουν νά λάβω στά ρεθρα το ορδάνη ποταμο, στόν ποο, πως ναφέρεται (στήν γία Γραφή), μετέσχε το λουτρο το Βαπτίσματος καί Χριστός, ς πρότυπο (παράδειγμα) γιά μας. λλ' Θεός, πού γνωρίζει τό συμφέρον μας, μέ ξιώνει νά τό λάβω δ. ς τελεσθε λοιπόν τοτο χωρίς ναβολή...». Τότε ο ρχιερες βάπτισαν τόν μακάριο Κωνσταντνο καί τόν μετέλαβαν τά χραντα Μυστήρια. Κι ατός, σάν βγκε πό τήν γία κολυμβήθρα, φόρεσε τά λευκά νδύματα το Βαπτίσματος, τά ποία καί δέν πέβαλε μέχρι τήν κοίμησή του! Δέν θέλησε πιά νά περιβληθε τή βασιλική πορφύρα! νέπεμψε δέ μέσως μετά τή βάπτισή του εχαριστήρια προσευχή πρός τόν Θεό, πιλέγοντας τά ξς: «Τώρα γνωρίζω τι εμαι πράγματι μακάριος. Τώρα γνωρίζω τι γινα ξιος της θάνατου ζως. Τώρα γνωρίζω τι γινα μέτοχός του θείου φωτός»! τσι λοιπόν, ετυχής καί εχόμενος, φο τακτοποίησε τά τς διαδοχς καί διαθήκης του, κοιμήθηκε ν Κυρίω στίς 22 Μαΐου το 337, μέρα τς Πεντηκοστς, κατά τίς μεσημβρινές ρες, φο διετέλεσε τεσσαρακοστός τέταρτος ατοκράτορας μετά τόν Καίσαρα κταβιανό Αγουστο (27 π.Χ. -14 μ.Χ.). ζησε δέ γύρω στά ξήντα τρία χρόνια, φο βασίλευσε γιά περίπου τριάντα να χρόνια.Πολλοί εναι Σεβασμιωτατε  καί γαπητοί μου ο πικριτές το γίου γιά τά δυσάρεστα ατά γεγονότα. Πρέπει μως νά γνωρίζουν τι: (1)   ταν συνέβησαν τά θλιβερά ατά γεγονότα, Μέγας Κωνσταντνος δέν ταν κόμη Χριστιανός. Πς μπορομε νά παιτομε χριστιανική συνέπεια πό κάποιον, πο δέν ταν βαπτισμένος χριστιανός; (2)   ατοκράτορας Κωνσταντνος δέν νέργησε μέ κακία καί μέ μπάθεια, λλά πεσε θύμα καλά στημένης ραδιουργίας καί συκοφαντίας. (3)   Τήν ποχή κείνη δέν πρχαν κόμη δικαστήρια γιά τήν πονομή δικαιοσύνης. δικαστική ξουσία ταν στά χέρια τν ατοκρατόρων, πού δίκαζαν σύμφωνα μέ τίς καταθέσεις τν μαρτύρων. Ατή τή διαδικασία πρόβλεπε νόμος τς ποχς κείνης, καί τσι εκολα γίνονταν καί λάθη. (4)   γιος δέν εναι μόνον ναμάρτητος. λλά γιος εναι κενος πού πιδεικνύει πραγματική μετάνοια γιά τίς μαρτίες πού πραξε, λλάζει ζωή, καί γωνίζεται πειτα νά συμμορφώνεται πρός τό θέλημα το Θεο. ς μή μς διαφεύγει πώς πολλοί γιοι σαν προηγουμένως μεγάλοι μαρτωλοί, ο ποοι μως ργότερα μετανόησαν, λλαξαν ζωή, εαρέστησαν τόν Θεό, καί Θεός χι μόνο τούς συγχώρησε, λλά καί τούς δόξασε, ναδεικνύοντάς τους γίους θαυματουργούς. προφήτης καί βασιλέας Δαβίδ πεσε π.χ. στό μάρτημα το φόνου καί τς μοιχείας. βασιλέας καί σαπόστολος Κωνσταντνος πεσε καί ατός στό μάρτημα το φόνου. λλά καί ο δύο μετανόησαν πικρά. πραξαν ργα γνήσιας μετάνοιας, συγχωρέθηκαν, εαρέστησαν τόν Θεό, καί τελικά ναδείχθηκαν καί ο δύο μεγάλοι γιοι! ΤΙ σημαίνει μως μετάνοια; μετάνοια εναι ρχή το Εαγγελίου.Χωρίς μετάνοια δέν πάρχει καινούργια ζωή  οτε σωτηρία , οτε εσοδος στήν βασίλεια το Θεο.Μετάνοια σημαίνει «λλαγή το νο».χι πλς λύπη γιά τό παρελθόν , λλά μία θεμελιώδης μεταμόρφωση τς πνευματικς μας ράσεως νας νέος τρόπος νά βλέπουμε τόν αυτό μας, τούς λλους καί τόν θεόν,«Μετάνοια στι θυγατέρα τς λπίδος, καί ρνησις  τς πελπισίας»μς λέγει γιος ωάννης τς Κλίμακος.Μετάνοια σημαίνει πώς κοιτάζω,χι πρός τά κάτω κατηγορώντας τόν εατόν μου, λλά πρός τά μπρός μέ μπιστοσύνη, νά βλέπω χι γιατί πέτυχα νά γίνω κάτι, λλά τί μπορ  νά γίνω μέ τήν χάρη το ησο.ταν μετάνοια ρμηνευθ μέ ατή τήν θετική ννοια, δέν θεωρεται πλέον μία πλή πράξη , λλά μία  συνέχης στάση, διότι στήν προσωπική  μπειρία κάθε νθρώπου πάρχουν ποφασιστικές  στιγμές μεταστροφς. μεταστροφή καί  παναποθετηση το κέτρου τς ζως μς πρέπει συνεχς νά νανεώνεται μέχρι τήν στιγμή το θανάτου. μετάνοια, λοιπόν εναι μία φώτιση, μία μετάβαση  πό τό σκοτάδι στό φς, δήλ, νά νοίξουμε  τά μάτια μας  στήν θεικη κτινοβολία χι νά καθόμαστε  θλιμμένοι στό λυκόφως λλά νά χαιρετομε τήν αγή πο ρχεται.Ή ΜΕΤΆΝΟΙΑ ΕΧΕΙ πίσης  ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΌ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΙΝΑΙ να ΑΝΟΙΓΜΑ πρός ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ πο δέν βρίσκονται  πλς στό ΜΈΛΛΟΝ , ΑΛΛΆ ΕΊΝΑΙ  πό τώρα παρόντα.Τό νά μετανοομε συνεχς σημαίνει τι ναγνωρίζουμε πώς βασιλεία τν Ορανν βρίσκεται νάμεσά μας καί τι ν  δεχόμαστε τόν ρχομό της Βασιλείας  λα τά πράγματα θά γίνουν καινούργια γιά μας.«Μακάριοι ο πενθοντες τι ατοί παρακληθησονται» μετάνοια κφράζει χι πλς τό πένθος γιά τίς μαρτίες , λλά  καί τήν παρηγοριά»πο προέρχεται  πό τήν βεβαιότητα  τς συγχωρέσεως πό τόν θεόν: πρτος βαθμός τς Μετανοίας εναι ναγνώρισι τς καταστάσεως, στήν ποιά  μας δήγησε διάβολος μέ τήν λεύθερη συγκατάθεσή  μας .Ατή ναγνώρηση  γίνεται μέ τόν φωτισμό τς Θείας χάριτος,γιατί μόνον τσι μπορομε  νά ντιληφθομε σέ ποιά κατάσταση βρισκόμασταν  πρτα καί πώς μς κατά ντησε μαρτία. δεύτερος βαθμός μετανοίας  εναι διάθεσι γιά λλαγή τρόπου ζως, γιά πόκτησι τς κονωνίας μέ τόν θεόν. τρίτος βαθμός μετανοίας εναι ξομολόγησι νώπιόν του Πνευματικο Πατρός, στε φ΄νός  νά λαμβάνουμε τήν φεσιν τν μαρτιν  μέ τήν συγχωρετικη εχή φ΄τέρου δέ νά λαμβάνουμε τήν κατάλληλη θεραπεία.Σεβασμιωτατε Πάτερα καί Δέσποτακαι γαπητοί μου σνεορταστές, σκοπός τς κκλησίας  καί κάτ΄πέκταση τς νορίας εναι νά θεραπεύει τούς νθρώπους  πό τήν κατάσταση πού βρίσκονται, νά τούς περάση πό τήν κάθαρση στόν φωτισμό. Γί΄ατό  καί ερός Χρυσόστομος παρομοιάζει τήν κκλησία  μέ  νοσοκομεο .Τούς Μεγάλους Θεοστέπτους Βασιλες καί σαποστόλους Κωνσταντνον καί λένης νά πικαλούμαστε κι μες ο χριστιανοί τν σχάτων ατν χρόνων τίς πρεσβεες καί κεσίες πρός τόν μεγαλοδύναμο Θεό, νά ερηνεύσει τόν κόσμο, νά ξαλείψει τά σκάνδαλα καί τίς αρέσεις, νά φέρει τήν μόνοια καί γάπη, νά συγχωρήσει τίς μαρτίες μας καί νά μς ξιώσει μαζί τους τς αωνίου βασιλείας τν ορανν μέ τή Χάρη το Τριαδικο Θεο, στόν ποο νήκει δόξα καί τό κράτος στούς αἰῶνες τν αώνων.Εχειθητε Σεβασμιωτατε ατός μεγαλοπρεπής καί ορτάζωνΙερος Ναός τν γίων Κν/νο Καί λένης πού εναι ργο τν χειρν Σας νά ναδειχθε πνευματικό Θεραπευτήριο γιά νά ξεκουράζει τήν νθρώπινη παρξη μετά σωστικά μυστήρια καί τήν σκητική καί συχαστική  μέθοδο τς γίας μας κκλησίας. μήν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου