Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Ἐόρτια, Μοναχισμός,                                         Τετάρτη, 10 Ὀκτωβρίου 2012

                                                                     
Τίς ὁ μοναχός, καί τίς ἡ αὐτοῦ ἐργασία· καί εἰς οἶον ὕψος οὗτος ὁ θεῖος πατήρ θεωρίας ἀνῆλθε.
Μοναχός, ὅστις ἀμιγής ἐστι κόσμω
καί ἀενάως ὁμιλεῖ Θεῶ μόνω,
βλέπων βλέπεται, φιλῶν φιλεῖται
καί γίνεται φῶς λαμπόμενος ἀρρήτως·
δοξαζόμενος δοκεῖ πλέον πτωχεύειν
καί προσοικειούμενος ὡς ξένος πέλει.
Ώ, ξένου πάντη θαύματος καί ἀφράστου!
Διά πλοῦτον ἄπειρον ὑπάρχω πένης
καί μηδέν ἔχειν δοκῶ πολύ κατέχων
καί λέγω· Διψῶ διά πλῆθος ὑδάτων
καί τίς μοί δώσει, ὅπερ ἔχω πλουσίως,
καί ποῦ εὐρήσω, ὄν ὁρῶ κάθ  ἑκάστην;
Πῶς δέ κρατήσω, ὅ ἐντός μου ὑπάρχει
καί ἔξω κόσμου, οὐ γάρ βλέπεται ὅλως;
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
νοῶν ἀληθῶς ρήματα ἀγραμμάτου.
Ἀναρτήθηκε ἀπό Μονή Πετράκη στίς 10:11
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου