Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑΑπολυτίκιον Ιησού Χριστού

Ἦχος πλ. α΄. «Τόν συνάναρχον Λόγον…»
(Απολυτίκιον Ιησού Χριστού)
Τόν γλυκύτατον Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
μετά πόθου καί πίστεως ἀγαπήσωμεν∙
καί τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ ἀκολουθήσωμεν,
ἵνα ὀψόμεθα αὐτοῦ ἅγιον πρόσωπον πιστοί.
Τύχοντες θείας συγνώμης,
ἧς ἀξίωσον Ἐλεήμων,
Νυμφίε ἄχραντε τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ὅταν τό πνεῦμα μου εἶναι συντριμμένο.... ὅταν ἡ καρδιά μου πάει νά σπάσει... ὅταν τά συναισθήματά μου ἔχουν πληγωθεῖ καί ἡ ψυχή μου εἶναι διψασμένη.... ὅταν εἶμαι σέ ἀδυναμία καί μέ ἔχουν παρεξηγήσει.... ὅταν ἔχω κούραση καί ἀπελπισία...........................  ΑΥΤΟΣ, Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ....... ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ.... ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ.... ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ... ΜΕ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΨΗΛΑ!!!!! ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΓΑΠΗ, ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.... ΕΧΕΙ ΕΛΕΟΣ, ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΟΥ.... ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΟΥ!!!!! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ---Η ΟΔΟΣ ΜΟΥ---Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΟΥ----Η ΖΩΗ ΜΟΥ---ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ!!!!!!!!!

 Ρώμ. 8:32 Ἐπειδή, αὐτός, πού τόν ἴδιο του τόν Υἱό δέν λυπήθηκε, ἀλλά τόν παρέδωσε γιά χάρη ὅλων μας, πῶς καί μαζί μ' αὐτόν δέν θά χαρίσει σέ μᾶς τά πάντα;
Ρώμ. 8:33 Ποιός θά κατηγορήσει τούς ἐκλεκτούς του Θεοῦ; Ὁ Θεός εἶναι αὐτός πού τούς ἀνακηρύσσει δίκαιους.
Ρώμ. 8:34 Ποιός θά εἶναι ἐκεῖνος ποῦ τούς κατακρίνει; Ὁ Χριστός εἶναι αὐτός πού πέθανε, ἐπιπλέον δέ καί ἀναστήθηκε, ὁ ὁποῖος καί εἶναι στά δεξιά τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος καί μεσιτεύει γιά μας.
Ρώμ. 8:35 Ποιός θά μᾶς χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ; Θλίψη ἤ στενοχώρια ἤ διωγμός ἤ πείνα ἤ γυμνότητα ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα;
Ρώμ. 8:36 (Καθώς εἶναι γραμμένο: «Ὅτι γιά χάρη σου θανατωνόμαστε ὅλη τήν ἡμέρα· λογαριαστήκαμε σάν πρόβατα γιά σφαγή»).
Ρώμ. 8:37 Σέ ὅλα αὐτά, ὅμως, ὑπερνικοῦμε, διαμέσου ἐκείνου πού μᾶς ἀγάπησε.
Ρώμ. 8:38 Ἐπειδή, εἶμαι πεπεισμένος ὅτι, οὔτε θάνατος οὔτε ζωή οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχές οὔτε δυνάμεις οὔτε παρόντα οὔτε μέλλοντα
Ρώμ. 8:39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε κάποια ἄλλη κτίση, θά μπορέσει νά μᾶς χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ὑπάρχει στόν Ἰησοῦ Χριστό τόν Κύριό μας.
22 Μαΐου 2014 στίς 4:51 π.μ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου