Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Αδελφοί. Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!Χριστός ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, ἡ ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων, ὁ Πρωτότοκός της κτίσεως, καί δημιουργός πάντων των γεγονότων, τήν καταφθαρεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἠμῶν ἐν ἐαυτῶ ἀνεκαίνισεν. Οὐκέτι θάνατε κυριεύεις, ὁ γάρ τῶν ὅλων Δεσπότης τό κράτος σου κατέλυσε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου