ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Δεν είναι εξακριβωμένο που οφείλει την επωνυμία της η Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Πιθανότατα σε κάποιον παλαιό κτίτορά της, πού θα πρέπει να τοποθετηθεί
χρονικά στο 14ο αι. μαζί με τις απαρχές της μοναστικής ζωής πάνω στον βράχο αυτό. 'Αλλοι συσχετίζουν ετυμολογικά το όνομα με το ρήμα αναπαύομαι, οπότε "Αναπαυσάς" θα πρέπει να σημαίνει τόπος ανάπαυσης και αναψυχής.
Έτσι εξηγείται και το άλλο όνομα της μονής 'Ασμενος, δηλαδή τόπος χαρούμενος, ευχάριστος για διαμονή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου